You are here

Akkwist

Procurement. Workers in an office

Għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tagħha, l-EU-OSHA għandha ħtieġa kontinwa ta’ oġġetti u servizzi. Il-proċedura tal-offerti hija l-mod strutturat kif jiġi kkonsultat is-suq għax-xiri ta’ dawn l-oġġetti u s-servizzi.

L-għan tal-offerti kompetittivi għall-għoti ta’ kuntratti huwa doppju:

  • Biex jiżgura t-trasparenza tal-operazzjonijiet
  • Biex jikseb il-kwalità mixtieqa tas-servizzi, il-provvisti u x-xogħol bl-aħjar prezz possibbli

Ir-regolamenti applikabbli, jiġifieri d-Direttiva 2004/18/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2342/2002, jobbligaw lill-EU-OSHA tiggarantixxi l-iżjed parteċipazzjoni wiesgħa possibbli, fuq termini ndaqs, fi proċeduri ta’ offerti u kuntratti.

L-informazzjoni dwar kif l-EU-OSHA tipproċessa d-dejta personali tal-offerenti fir-rigward tal-akkwisti hija disponibbli hawnhekk:
Stqarrija ta’ privatezza dwar il-protezzjoni tad-dejta fir-rigward tal-proċeduri tal-akkwist

Kuntratturi tal-EU-OSHA 2014

Kuntratti Speċifiċi taħt kuntratti qafas

Kuntratti ffirmati fl-2014 taħt 60,000 (Proċedura negozjata)

Volumi aggregati ta’ kuntratti speċifiċi fl-2014 abbażi tal-Kuntratti Qafas tad-DIGIT

Kuntratturi tal-EU-OSHA 2013

Kuntratti Speċifiċi taħt kuntratti qafas

Kuntratti ffirmati fl-2013 taħt 60,000 (Proċedura negozjata)

Volumi aggregati ta’ kuntratti speċifiċi fl-2013 abbażi tal-Kuntratti Qafas tad-DIGIT

Kuntratturi tal-EU-OSHA 2012

Volumi aggregati ta’ kuntratti speċifiċi fl-2012 abbażi tal-Kuntratti Qafas tad-DIGIT

Sejħiet miftuħa

Bħalissa, m’hemmx sejħiet disponibbli f’din it-taqsima.

Sejħiet attwali

Sejħiet arkivjati