Akkwist

Image
Procurement. Workers in an office

Għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tagħha, l-EU-OSHA għandha ħtieġa kostanti ta’ oġġetti u servizzi. Il-proċedura tal-offerti hija l-mod strutturat kif jiġi kkonsultat is-suq għax-xiri ta’ dawn l-oġġetti u s-servizzi.

L-għan tal-offerti kompetittivi għall-għoti ta’ kuntratti huwa doppju:

  • Li tiġi żgurata t-trasparenza tal-operazzjonijiet
  • Li tinkiseb il-kwalità mixtieqa tas-servizzi, tal-provvisti u tax-xogħol bl-aħjar prezz possibbli

Ir-regolamenti applikabbli, jiġifieri d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku u r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, jobbligaw lill-UE-OSHA tiggarantixxi il-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli, f’termini ugwali, fil-proċeduri tal-akkwist u fil-kuntratti.

Informazzjoni dwar il-mod li bih l-EU-OSHA tipproċessa d-data personali tal-offerenti fir-rigward tal-akkwisti hija disponibbli hawnhekk.