Akkwist

Image
Procurement. Workers in an office

Għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tagħha, l-EU-OSHA għandha ħtieġa kostanti ta’ oġġetti u servizzi. Il-proċedura tal-offerti hija l-mod strutturat kif jiġi kkonsultat is-suq għax-xiri ta’ dawn l-oġġetti u s-servizzi.

L-għan tal-offerti kompetittivi għall-għoti ta’ kuntratti huwa doppju:

  • Li tiġi żgurata t-trasparenza tal-operazzjonijiet
  • Li tinkiseb il-kwalità mixtieqa tas-servizzi, tal-provvisti u tax-xogħol bl-aħjar prezz possibbli

Ir-regolamenti applikabbli, jiġifieri d-Direttiva 2014/24/UE, ir-Regolament Nru 966/2012(il-Parlament Ewropew u l-Kunsill) u r-Regolament Nru 1268/2012 (il-Kummissjoni Ewropea), kif emendat bir-Regolament 2015/1929 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jobbligaw lill-EU-OSHA li tiggarantixxi l-usa' parteċipazzjoni possibbli, fuq termini ugwali, fi proċeduri tal-offerti u kuntratti.

L-informazzjoni dwar kif l-EU-OSHA tipproċessa d-data personali tal-offerenti fir-rigward tal-akkwisti hija disponibbli hawnhekk:
Data protection statement in relation to procurement procedure (Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data fir-rigward tal-proċeduri tal-akkwisti)