Ir-regolament ta' twaqqif tal-EU-OSHA

Il-bażi legali għall-attivitajiet tal-Aġenzija hija r-Regolament (UE) 2019/126 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Jannar 2019 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94.

Aqra r-regolament.