Linji gwida Ewropej

Hemm tipi differenti ta’ linji gwida, bħal linji gwida prattiċi mill-Kummissjoni Ewropea li jistabbilixxu l-aħjar prattika għall-prevenzjoni tar-riskji, Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, ftehimiet mas-Sħab soċjali tal-UE, u oħrajn.