You are here

Riskji emerġenti

Il-prevenzjoni effettiva ta’ riskji ġodda u emerġenti tirrikjedi informazzjoni aġġornata u affidabbli.

Sabiex twettaq il-missjoni tagħha, l-EU-OSHA tirrikjedi intelliġenza dwar l-emerġenza ta’ riskji ġodda għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u ilha tiżviluppa fluss ta’ xogħol ta’ riċerka dwar dawn is-suġġetti mill-bidu tas-snin 2000.

L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji huwa f’pożizzjoni unika biex janalizza informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa u dan jippermetti: L-iżvilupp ta’ viżjoni wiesgħa pan-Ewropea tax-xejriet u l-isfidi komuni. L-antiċipazzjoni tal-bidla. L-identifikazzjoni ta’ riskji ġodda potenzjali. Din l-informazzjoni tippermetti lir-riċerkaturi u l-professjonisti jevalwaw tibdil fit-teknoloġija u s-soċjetà u l-impatt probabbli tagħhom fuq ix-xogħol. Tipprovdi wkoll informazzjoni għal dawk li jfasslu l-politika, gvernijiet individwali tal-Istati Membri, impjegaturi u sħab soċjali, biex ikunu jistgħu jantiċipaw u jieħdu azzjonijiet biex jimmitigaw ir-riskji. Dawn ir-riskji huma definiti jew bħala riskji mhux magħrufa preċedentement ikkawżati minn bidla soċjali/teknika jew skoperta xjentifika, jew kwistjoni eżistenti li issa hija kkunsidrata bħala riskju minħabba perċezzjonijiet pubbliċi mibdula. Huma kklassifikati bħala li jiżdiedu jekk tkun qed tiżdied il-prevalenza tal-perikli li joħolqu r-riskji, jekk ikun qed jiżdied l-esponiment għar-riskji jew jekk ikun qed jiżdied l-impatt tal-periklu fuq is-saħħa.

Ftit mill-ħidma tal-EU-OSHA inkludiet studju ta’ tbassir sabiex jiġi avvanzat il-fehim tagħna ta’ riskji emerġenti, li jiffoka fuq impjiegi ekoloġiċi.

Ġie ppubblikat studju ġdid ta’ identifikazzjoni bikrija għat-tbassir ta’ riskji u sfidi ġodda u emerġenti tal-OSH u jista’ jinqara f’dan ir-rapport. Dan l-eżerċizzju ta’ identifikazzjoni bikrija pprovda rakkomandazzjonijiet għal suġġett(i) possibbli li se jiġu koperti fi studju ta’ dan it-tip fil-ġejjieni u jagħti pariri dwar l-aktar metodoloġiji xierqa li jistgħu jintużaw fil-futur. L-istudju kkunsidra t-tibdil mhux prevedibbli fin-natura tax-xogħol, kien marbut mal-inċertezza ekonomika kontinwa bħala riżultat tal-kriżi finanzjarja globali, u kkunsidra tibdil ta’ natura soċjetali, politika, ekonomika u teknoloġika.

Aktar informazzjoni dwar il-monitoraġġ ta’ riskji ġodda u emerġenti tista’ tinstab fuq OSHwiki