Kriterji tal-films

Il-film għandu jittratta r-riskji li n-nies iħabbtu wiċċhom magħhom fuq il-post tax-xogħol (pereżempju riskji fiżiċi, mekkaniċi, psikosoċjali jew riskji relatati ma' sustanzi kimiċi). Jista' jittratta wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew l-effetti ta' bidla politika u ekonomika dwar il-mod kif naħdmu. Jew inkella jista' jinxteħet dawl fuq is-setturi li għandhom sehem importanti fil-ħajja ekonomika, kulturali u politika fl-Ewropa (jiġifieri l-edukazzjoni, l-agrikoltura, il-bini, il-kura tas-saħħa); jew fuq gruppi li jħabbtu wiċċhom ma' sfidi partikolari, bħall-ħaddiema migranti, in-nisa, il-ħaddiema b'diżabilità, il-ħaddiema żgħażagħ u l-ħaddiema li qegħdin jikbru fl-età.

Il-Premju tal-Films għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa jingħata għal dokumentarju kreattiv u artistiku miktub b'tali mod li joħloq dibattitu u diskussjoni fost iċ-ċittadini Ewropej dwar l-importanza tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali. Il-film għandu jieħu perspettiva speċifika li tikkonvinċi lill-ġurija bi storja konvinċenti, karattri b'saħħithom u ħiliet eċċellenti ta' direzzjoni tal-film rigward ix-xogħol bil-kamera, bl-awdjo u l-muntaġġ. 

Ir-rebbieħ tal-Premju tal-Films għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa għandu jagħti d-dritt lil EU-OSHA sabiex, mingħajr ħlas

  • poġġi trailer jew silta tal-film rebbieħ ta’ mhux aktar minn ħames minuti u stampi statiċi (stampi) fuq is-sit web tal-EU-OSHA, fl-istqarrijiet għall-istampa jew fin-newsletter tal-EU-OSHA.
  • uri u ppreżenta t-trailer jew il-film rebbieħ fl-intier tiegħu f’avvenimenti mhux pubbliċi u mhux kummerċjali organizzati mill-EU-OSHA u n-netwerk tagħha ta’ Punti Fokali fl-UE, iż-ŻEE, u l-pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali.
  • għamel sottotitoli għall-film rebbieħ f'għażla ta’ lingwi Ewropej u agħti lill-EU-OSHA d-dritt tal-liċenzja mhux esklussiva, mhux kummerċjali u mhux teatrali biex tipprovdi aċċess (fuq pjattaforma elettronika protetta bil-login) għan-netwerk imsemmi hawn fuq u għal imsieħba uffiċjali.

Min-naħa l-oħra, min għamel il-film/detentur tad-drittijiet jista' jikseb id-drittijiet għas-sottotitli mingħajr ħlas għal użu ulterjuri.