You are here

Kriterji tal-films

Il-film għandu jittratta r-riskji li n-nies iħabbtu wiċċhom magħhom fuq il-post tax-xogħol (pereżempju riskji fiżiċi, mekkaniċi, psikosoċjali jew riskji relatati ma' sustanzi kimiċi). Jista' jittratta wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew l-effetti ta' bidla politika u ekonomika dwar il-mod kif naħdmu. Jew inkella jista' jinxteħet dawl fuq is-setturi li għandhom sehem importanti fil-ħajja ekonomika, kulturali u politika fl-Ewropa (jiġifieri l-edukazzjoni, l-agrikoltura, il-bini, il-kura tas-saħħa); jew fuq gruppi li jħabbtu wiċċhom ma' sfidi partikolari, bħall-ħaddiema migranti, in-nisa, il-ħaddiema b'diżabilità, il-ħaddiema żgħażagħ u l-ħaddiema li qegħdin jikbru fl-età.

Il-Premju tal-Films għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa jingħata għal dokumentarju kreattiv u artistiku miktub b'tali mod li joħloq dibattitu u diskussjoni fost iċ-ċittadini Ewropej dwar l-importanza tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali. Il-film għandu jieħu perspettiva speċifika li tikkonvinċi lill-ġurija bi storja konvinċenti, karattri b'saħħithom u ħiliet eċċellenti ta' direzzjoni tal-film rigward ix-xogħol bil-kamera, bl-awdjo u l-muntaġġ. 

Ir-rebbieħ tal-Premju tal-Films għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa għandu jagħti d-dritt lil EU-OSHA sabiex, mingħajr ħlas

  • ittella' trejler jew silta sa ħames minuti mill-film rebbieħ u ritratti (stampi) fuq il-websajt tal-EU-OSHA, fi stqarrijiet għall-istampa jew fiċ-ċirkulari tal-EU-OSHA.
  • turi u tippreżenta t-trejler jew il-film rebbieħ kollu kemm hu f'avvenimenti mhux pubbliċi kif ukoll f'dawk mhux kummerċjali organizzati mill-EU-OSHA u n-netwerk tagħha ta' Punti Fokali fil-pajjiżi tal-UE-28, taż-ŻEE, u fil-pajjiżi kandidati u dawk potenzjalment kandidati.
  • tipproduċi 1,000 DVD inklużi s-sottotitli f'għażla ta' lingwi Ewropej tal-film rebbieħ u tagħti lil EU-OSHA d-dritt tal-liċenzja mhux esklussiv, mhux kummerċjali u mhux teatrali sabiex tqassam id-DVDs fin-netwerk imsemmi hawn fuq u lil imsieħba uffiċjali oħrajn.

Min-naħa l-oħra, min għamel il-film/detentur tad-drittijiet jista' jikseb id-drittijiet għas-sottotitli mingħajr ħlas għal użu ulterjuri. Minn fost l-1,000 DVD prodott, 200 sejrin jiġu riżervati għal min għamel il-film/detentur tad-drittijiet għall-ħtiġijiet ta' promozzjoni tiegħu stess. Aktar dettalji għandhom jiġu diskussi bejn l-EU-OSHA u r-rebbieħ tal-premju.