Il-proġett pilota tal-Parlament Ewropew dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kbar fl-età

Il-proġett “Xogħol aktar sikur u aktar favur is-saħħa f’kull età - is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ”, tnieda u ġie ffinanzjat mill-Parlament Ewropew (ara l-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 29.02.2012, II/230 - II/231) u twettaq mill-EU-OSHA b’delega mill-Kummissjoni Ewropea.

L-iskop tal-Parlament Ewropew kien li jinvestiga modi kif itejjeb is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fid-dawl tal-isfidi ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ u li jassisti fl-iżvilupp ta’ politiki f’dan il-qasam. Il-proġett imwettaq mill-aġenzija jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva lejn kwistjonijiet relatati mat-tixjiħ, max-xogħol u mal-OSH u analiżi ta’ politiki u ta’ inizjattivi li jindirizzaw it-tixjiħ tal-forza tax-xogħol madwar l-Ewropa. Il-proġett iqis ukoll ir-riċerka tal-Eurofound dwar ix-xogħol sostenibbli.

Preżentazzjoni viżwali interattiva tar-riżultati ewlenin tal-proġett hija disponibbli, inkluża data dwar id-demografija, l-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, u s-saħħa, kif ukoll eżempji tal-OSH u ta’ politiki relatati madwar l-Ewropa li jindirizzaw l-isfidi ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ. 

Rapporti prodotti matul il-proġett:

ANALIŻI ĠENERALI

Xogħol aktar sikur u aktar favur is-saħħa f'kull età - Rapport ta’ analiżi ġenerali finali – ir-rapport jiġbor flimkien is-sejbiet tal-proġett u jinkludi indikazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet għal politiki mmirati lejn livelli u tipi differenti ta’ udjenza.

 

IL-FORZA TAX-XOGĦOL LI QED TIXJIEĦ U L-IMPLIKAZZJONIJIET GĦALL-OSH

Il-forza tax-xogħol li qed tixjieħ: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol - Reviżjoni tar-riċerka. Fuq il-bażi ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni li rrevediet l-informazzjoni eżistenti rigward it-temi.

In-nisa u l-forza tax-xogħol li qed tixjieħ: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol - Reviżjoni tar-riċerka. Fuq il-bażi ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni

 

POLITIKI, STRATEĠIJI U PROGRAMMI

Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri dwar il-popolazzjoni u t-tixjiħ tal-forza tax-xogħol – ir-rapport jindirizza l-isfidi ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ fil-qasam tal-OSH u f’oqsma ta’ politika li jaffettwawh, bħall-impjiegi u l-affarijiet soċjali, is-saħħa pubblika u l-edukazzjoni.

 

RIJABILITAZZJONI U RITORN GĦAX-XOGĦOL 

Rijabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol: Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri.

Reviżjoni tar-riċerka dwar ir-rijabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol – imwettqa permezz ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni sabiex tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor tal-għarfien u tar-rakkomandazzjonijiet fil-qasam

Deskrizzjoni dettaljata ta’ 9 studji tal-każ dwar il-programmi ta’ rijabilitazzjoni/ritorn għax-xogħol – id-deskrizzjonijiet jinkludu l-fehmiet tal-esperti, tal-partijiet ikkonċernati jew ta’ dawk li jieħdu sehem fihom.

 

IL-PERSPETTIVA NAZZJONALI

Xogħol aktar sikur u aktar favur is-saħħa f'kull età - Inventarji tal-pajjiżi - l-informazzjoni nġabret permezz ta’ riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni minn esperti nazzjonali f’kull pajjiż u ssupplimentata minn gruppi ta’ diskussjoni organizzati mal-intermedjarji u mal-esperti fl-OSH f’għaxar Stati Membri

Il-verżjonijiet lingwistiċi tal-inventarji tal-pajjiżi

 

PRATTIKI TAJBA U RIŻORSI

Xogħol aktar sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa: analiżi tal-prattika tajba u tal-ħtiġijiet għal appoġġ tal-postijiet tax-xogħol – ir-rapport jiġbor is-sejbiet mill-istudji tal-każ u mir-riċerka kwalitattiva.

24 studju tal-każ ta’ prattiki tajba tal-postijiet tax-xogħol – l-istudji tal-każ jinkludu esperjenzi ta’ dawk involuti fl-azzjonijiet u tal-fehmiet u tal-ħtiġijiet tan-negozji ż-żgħar.

Xogħol aktar sikur u aktar favur is-saħħa f'kull età: Reviżjoni tar-riżorsi għall-postijiet tax-xogħol

 

Gwida elettronika multilingwi dwar l-immaniġġjar tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol għal forza tax-xogħol li qed tixjieħ

Konferenza tal-Partijiet Ikkonċernati

Konferenza tal-partijiet ikkonċernati, li saret fit-22 ta’ Settembru 2015 fi Brussell, ippreżentat is-sejbiet ewlenin u l-konklużjonijiet mill-proġett lil udjenza ta’ dawk li jfasslu l-politiki fil-livell tal-Istati Membri u Ewropew.

Aktar tagħrif dwar il-konferenza

Dan il-proġett jappoġġja l-Kampanja dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa 2016-2017 “Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f'Kull Età”  billi jipprovdi informazzjoni ta’ sfond għall-Kampanja.