You are here

OHS tajba hija tajba għan-negozju

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Fi żminijiet ekonomiċi diffiċli, huwa importanti li wieħed jiftakar li saħħa u sigurtà ħżiena fuq il-post tax-xogħol jiswew il-flus. Barra minn hekk, il-każijiet ta' studju juru li ġestjoni tajba tal-OHS f'negozju hija marbuta ma' titjib fil-prestazzjoni u l-profitabbiltà.

Kulħadd minn ħaddiema individwali sa sistemi tas-saħħa nazzjonali jitlef meta l-OHS tiġi ttraskurata. Iżda dan ifisser li kulħadd jista' jibbenefika minn politiki u prattiki aħjar.

Il-pajjiżi b'sistemi ħżiena tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jużaw riżorsi siewja li jindirizzaw korrimenti u mard li jista' jiġi evitat. Strateġija nazzjonali b'saħħitha twassal għal diversi benefiċċji, bħal:

 • titjib fil-produttività permezz ta' inqas assenteiżmu minħabba mard
 • tnaqqis fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa
 • il-ħaddiema anzjani jibqgħu jaħdmu
 • l-istimulazzjoni ta' metodi ta' ħidma u teknoloġiji aktar effiċjenti
 • tnaqqis fin-numru ta' nies li jridu jaqtgħu mis-sigħat tax-xogħol tagħhom biex jieħdu ħsieb membru tal-familja

Kostijiet ta' korrimenti relatati max-xogħol, mard u mwiet

X'inhuma l-impatti ekonomiċi kemm ta' ġestjoni tajba tal-OSH kif ukoll dik ħażina tal-OSH? Huwa importanti li dawk li jfasslu l-politika, ir-riċerkaturi u l-intermedjarji jifhmu t-tweġiba għal din il-mistoqsija, iżda biex isir dan hemm bżonn ta' data ta' kwalità tajba. Għalhekk il-EU-OSHA għandha l-għan li tindirizza din il-ħtieġa fil-proġett ġenerali tagħha maqsum f'żewġ stadji "Kostijiet u benefiċċji tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol", li għandu l-għan li jiżviluppa mudell ekonomiku tal-kost biex jiġu stabbiliti stimi affidabbli tal-ispejjeż.

Fażi 1: studju fuq skala kbira biex tiġi identifikata u vvalutata d-data disponibbli f'kull Stat Membru li tista' tintuża biex jiġi żviluppat mudell għall-kalkolu tal-ispejjeż.

Riżultat: rapport ġenerali tad-disponibbiltà u l-kwalità tad-data (2017).

Fażi 2a: jiġi prodott mudell ekonomiku tal-kost approssimat ibbażat fuq sorsi internazzjonali tad-data disponibbli (f'kollaborazzjoni mal-ILO, il-Finlandja u Singapore).

Riżultat: rapport dwar l-iżvilupp tal-mudell approssimat (2017).

Fażi 2b: żvilupp ta' mudell ekonomiku tal-ispejjeż sofistikat ibbażat fuq sorsi nazzjonali tad-data.

Riżultat: rapport dwar l-iżvilupp tal-mudell approssimat (2018).

Il-proġett jinkludi wkoll seminar għall-partijiet ikkonċernati biex fl-2018 jiddiskutu l-implikazzjonijiet tal-mudell għall-politika u l-prattika tal-OSH u disseminazzjoni u valutazzjoni ulterjuri fl-2019. Għodda ta' viżwalizzazzjoni tad-data u infografika sejrin jippermettu wkoll aċċess u valutazzjoni faċli tad-data.

Il-benefiċċji għan-negozju

Saħħa u sigurtà ħżiena mhux biss jiswew il-flus lill-kumpaniji, iżda OHS tajba tħallas dividendi. In-negozji b'standards ta' saħħa u sigurtà ogħla għandhom aktar suċċess u huma aktar sostenibbli.

L-istudji jistmaw li għal kull euro investit fl-OHS, hemm redditu ta' 2.2 euros u l-proporzjon bejn l-ispiża u l-benefiċċju ta' titjib fis-saħħa u s-sigurtà huwa favorevoli.

Il-vantaġġi ekonomiċi ta' OHS tajba għan-negozji kbar u żgħar huma sinifikanti. Biex nagħtu xi ftit eżempji, saħħa u sigurtà tajba fuq il-post tax-xogħol:

 • ittejjeb il-produttività tal-ħaddiema
 • tnaqqas l-assenteiżmu
 • tnaqqas il-pagamenti ta' kumpens
 • tissodisfa r-rekwiżiti tal-kuntratturi tas-settur pubbliku u privat

It-teħid ta' azzjoni jista' jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għan-negozju tiegħek. Sir af aktar dwar l-implimentazzjoni ta' titjib u l-ġestjoni tar-riskji hawnhekk .

Inċentivi ekonomiċi

Fl-Ewropa kollha, iddaħħlu fis-seħħ skemi biex l-organizzazzjonijiet jiġu ppremjati finanzjarjament talli jkollhom postijiet tax-xogħol siguri u li jġibu 'l quddiem is-saħħa. Dawn jinkludu:

 • primjums tal-assigurazzjoni aktar baxxi
 • tnaqqis fit-taxxa
 • sussidji u għotjiet mill-Istat

Eżempju partikolari huwa s-settur tal-laħam Ġermaniż. Il-kumpaniji parteċipanti tnaqqsulhom il-primjums tagħhom jekk jippromowovu s-sigurtà, pereżempju billi jixtru skieken siguri jew jagħtu taħriġ dwar is-sigurtà lis-sewwieqa.

L-iskema wasslet għal:

 • 1 000 aċċident inqas irrapportat fis-sena għas-settur fil-Ġermanja
 • tnaqqis fl-ispejjeż stmat li jlaħħaq mal-40 miljun euro f'sitt snin
 • iffrankar ta' 4.81 euro għal kull euro investit

Għall-assiguraturi, l-offerta ta' tali skemi tista' tgħin biex tnaqqas in-numru, is-severità u l-ispiża tal-klejms.

Sir af aktar d war l-inċentivi ekonomiċi u kif jistgħu jiġu introdotti:

Riżorsi addizzjonali: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety