Problemi muskuloskeletali

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Il-problemi muskuloskeletali (MSDs) huma wieħed mill-aktar uġigħ komuni relatat max-xogħol. Madwar l-Ewropa, dawn jaffettwaw miljuni ta’ ħaddiema bi spiża ta’ biljuni ta’ euro għall-impjegaturi. Meta jiġu indirizzati l-MSDs mhux biss titjieb il-ħajja tal-ħaddiema, iżda dan ikun tajjeb ukoll għan-negozju.

Problemi muskuloskeletali normalment jaffettwaw id-dahar, l-għonq, l-ispallejn u d-dirgħajn, iżda r-riġlejn jistgħu jiġu affettwati wkoll. Dawn ikopru kwalunkwe ħsara jew problema fil-ġogi jew f’tessuti oħra. Il-problemi tas-saħħa jvarjaw minn uġigħ żgħir għal kundizzjonijiet mediċi iżjed serji, li jkunu jeħtieġu kemm ħin il-bogħod mix-xogħol, kif ukoll trattament mediku. F’każijiet iżjed kroniċi, jistgħu anke jwasslu għal diżabilità u l-bżonn tat-telf tal-impjieg.

Iż-żewġ gruppi ewlenin tal-MSDs huma l-uġigħ jew il-korrimenti fid-dahar u problemi fid-dirgħajn relatati max-xogħol (magħrufa b’mod komuni bħala ‘korrimenti ta’ strapazz ripetittiv’).

Kawżi tal-MSDs

Ħafna mill-MSDs relatati max-xogħol jiżviluppaw matul iż-żmien. Normalment ma jkunx hemm kawża waħda tal-MSDs; spiss diversi fatturi jaħdmu flimkien. Il-kawżi fiżiċi u l-fatturi tar-riskju organizzazzjonali jinkludu:

 • L-immaniġġjar ta’ tagħbijiet, b’mod speċjali meta persuna tintlewa u titgħawweġ
 • Movimenti ripetittivi jew qawwija
 • Il-qagħdiet skomdi u statiċi
 • It-theżżiż, dawl ħażin jew ambjenti tax-xogħol kesħin
 • Xogħol li jsir b’ritmu mgħaġġel
 • Ħinijiet twal bilqiegħda jew bilwieqfa fl-istess pożizzjoni

Qed tikber l-evidenza li torbot l-MSDs mal-fatturi ta’ riskju psikosoċjali (b’'mod speċjali meta kkombinati mar-riskji fiżiċi), inkluż:

 • Xogħol li jirrikjedi ħafna mill-ħaddiem jew awtonomija baxxa
 • Livell baxx ta’ sodisfazzjon mix-xogħol

Prevenzjoni

Ma teżistix soluzzjoni waħda, u kultant ikunu meħtieġa l-pariri ta’ esperti għal problemi serji jew li ma jkunux komuni. Madankollu, ħafna soluzzjonijiet huma ċari u mhux għaljin, pereżempju li jiġi pprovdut karru biex jassisti fl-immaniġġjar tal-oġġetti jew li tinbidel il-pożizzjoni tal-oġġetti fuq skrivanija.

Sabiex jindirizzaw l-MSDs, l-impjegaturi għandhom jużaw kombinazzjoni ta’:

 • Valutazzjoni tar-riskji: jittieħed approċċ olistiku, li jivvaluta u jindirizza l-firxa sħiħa ta’ kawżi (ara hawn fuq)
 • Parteċipazzjoni tal-impjegati: l-inklużjoni tal-persunal u tar-rappreżentanti tagħhom fid-diskussjonijiet dwar problemi u soluzzjonijiet possibbli

Aqra iżjed dwar il-prevenzjoni tal-MSDs relatati max-xogħol.

Azzjoni

L-azzjonijiet ta’ prevenzjoni jistgħu jinkludu tibdil fi:

 • It-tqassim tal-post tax-xogħol: adatta t-tqassim biex jitjiebu l-qagħdiet tax-xogħol
 • Tagħmir: kun żgur li huwa ddisinjat b’mod ergonomiku u adattat għall-kompiti
 • Il-ħaddiema: tejjeb is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji, ipprovdi taħriġ dwar metodi tajbin ta' ħidma
 • Kompiti: biddel il-metodi ta’ ħidma jew l-għodda
 • Ġestjoni: ippjana x-xogħol biex tevita xogħol ripetittiv jew xogħol fit-tul b’qagħdiet ħżiena. Ippjana brejks ta’ mistireħ, dawwar il-kompiti jew alloka x-xogħol mill-ġdid
 • Fatturi organizzazzjonali: żviluppa politika dwar l-MSD

Fl-approċċ tal-ġestjoni tal-MSDs jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-monitoraġġ tas-saħħa, il-promozzjoni tas-saħħa u r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema li diġà jbatu minn MSDs.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea

L-importanza tal-prevenzjoni tal-MSDs diġà hija rikonoxxuta fid-direttivi Ewropej, fir-regolamenti tal-Istati Membri u fil-linji gwida tal-prattika tajba. Id-direttivi rilevanti jinkludu d-Direttiva ‘Qafas’ ġenerali dwar l-OSH u d-direttivi li jkopru dawn is-suġġetti li ġejjin: l-immaniġġjar manwali tat-tagħbijiet, it-tagħmir tax-xogħol, l-istandards minimi għall-postijiet tax-xogħol u għax-xogħol li jsir fuq skrins ta’ kompjuters.

Fl-2007, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konsultazzjoni dwar azzjonijiet possibbli mill-Komunità, inkluż leġiżlazzjoni ġdida. Il-pjanijiet possibbli ġew sospiżi sakemm issir reviżjoni tad-Direttivi tal-UE fl-2014-15. L-MSDs huma prijorità rikonoxxuta mill-Istati Membri tal-UE u mis-Sħab soċjali Ewropej.

L-EU-OSHA timmonitorja l-inċidenza, il-kawżi u l-prevenzjoni tal-MSDs. L-EU-OSHA tappoġġja wkoll il-kondiviżjoni ta' prattiki tajba.