L-ekonomija ċirkolari u l-effetti tagħha fuq l-OSH

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

It-tielet ċiklu ta’ previżjoni tal-EU-OSHA jagħti ħarsa lejn il-bidliet fix-xogħol li jistgħu jirriżultaw mit-tranżizzjoni tal-UE lejn ekonomija ċirkolari (CE) u l-impatt potenzjali fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). 

Dan il-proġett għandu l-għan li jipprovdi lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-UE, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lit-trade unions u lill-impjegati bl-informazzjoni li jeħtieġu dwar bidliet futuri u żviluppi relatati mal-ekonomija ċirkolari, l-impatt tagħhom fuq in-natura u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u l-isfidi emerġenti għall-OSH li dawn jistgħu jġibu magħhom.

X’inhi l-ekonomija ċirkolari?

CE (ekonomija ċirkolari) tirriferi għall-fluss ċirkolari u l-użu mill-(ġdid) effiċjenti ta’ riżorsi, materjali u prodotti. Il-ħajja tal-prodotti u l-materjali hija estiża u l-iskart jiġi minimizzat. Il-prodotti u l-proċessi industrijali huma mfassla biex iżommu r-riżorsi fl-użu, u kwalunkwe skart jew residwu inevitabbli jiġi rriċiklat jew irkuprat.

Għaliex huwa meħtieġ il-proġett?  

It-tranżizzjoni lejn CE hija motivatur ewlieni tal-għan tal-UE li tinkiseb newtralità tal-karbonju sal-2050 filwaqt li jinħolqu t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi. Għandu implikazzjonijiet ta’ politika u regolatorji sinifikanti li se jaffettwaw l-impjiegi futuri. Se jkollu wkoll konsegwenzi fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema. Pereżempju:

  • l-impatt tiegħu fuq impjiegi f’setturi perikolużi, relatati ma’ manutenzjoni u tiswija, żarmar u riċiklaġġ, jista’ jkollu impatt negattiv fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol;
  • bidliet fi proċessi organizzazzjonali u/jew tfassil mill-ġdid ta’ kompiti jista’ jkollhom impatt fuq il-kontenut u s-sodisfazzjon tal-impjieg.

X’inhi tagħmel l-EU-OSHAbiex tidentifika riskji ġodda u biex tantiċipa bidliet li jista’ jkollhom impatt fuq l-OSH? 

Il-futur jista’ jevolvi f’direzzjonijiet differenti, li jistgħu jissawru mill-azzjonijiet ta’ diversi atturi u mid-deċiżjonijiet li jittieħdu llum. Il-proġetti ta’ tbassir tal-EU-OSHA jibbażaw fuq varjetà ta’ metodi, inklużi analiżijiet tal-letteratura, konsultazzjoni ma’ esperti u bini ta’ xenarji. L-EU-OSHA torganizza sessjonijiet ta' ħidma biex tiġbor l-informazzjoni, tgħin tippromwovi r-riżultati u tistimula d-dibattitu.

L-1 fażi ta’ dan l-istudju tinkludi analiżi estensiva tal-letteratura u intervisti mal-esperti biex jiġu żviluppati erba’ xenarji makro li jħarsu lejn l-Ewropa fl-2040 fil-kuntest tas-CE u l-effetti tagħha fuq l-OSH.

It-2 fażi timmira lejn id-disseminazzjoni u t-tfassil tax-xenarji permezz ta’ djalogu bejn il-partijiet ikkonċernati u sessjonijiet ta’ ħidma u jirriżultaw fil-produzzjoni ta’ xenarji mikro mfassla. Ix-xenarji jintużaw biex jinkoraġġixxu d-djalogu u r-riflessjoni fost gruppi differenti ta’ partijiet ikkonċernati dwar il-futur potenzjali, bil-għan li llum it-teħid tad-deċiżjonijiet ikun infurmat biex ix-xogħol isir aktar tajjeb għas-saħħa u aktar sikur għada.

Il-fażi 3 tipprijoritizza l-kondiviżjoni tas-sejbiet ma’ dawk li jfasslu l-politika. Dan jinvolvi l-ospitar ta’ workshop kollaborattiv maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), u l-immappjar tas-sinerġiji fl-oqsma ta’ politikatal-Ekonomija Ċirkolari u l-OSH. L-EU-OSHA tkompli tappoġġa t-tixrid tar-riżultati tal-proġett ta’ prospettiva lill-partijiet ikkonċernati tagħha.