Il-proġett OSHVET: Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali

Image by OKNord from Pixabay

Il-proġett OSHVET tal-EU-OSHA għandu l-għan li jżid is-sensibilizzazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) fost l-għalliema u l-istudenti fl-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali (VET), u jipprovdi informazzjoni prattika u riżorsi fil-livelli reġjonali u nazzjonali madwar l-UE, l-EFTA u l-pajjiżi tal-adeżjoni.

Inwasslu l-messaġġi: sħab u ambaxxaturi nazzjonali pan-Ewropej

Il-proġett għandu l-għan li jibni network estensiv billi jikkapitalizza fuq in-networks eżistenti tal-punti fokali nazzjonali tal-EU-OSHA u l-organizzazzjonijiet sħab Ewropej — l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Istituti għat-Taħriġ Vokazzjonali (EVBB) u l-Forum Ewropew tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Tekniċi u Vokazzjonali (EfVET).

F’kull pajjiż, l-ambaxxaturi OSHVET, nominati minn EVBB u EfVET u megħjuna minn punti fokali nazzjonali, huma responsabbli għall-koordinazzjoni u l-promozzjoni ta’ attivitajiet tal-proġett fost in-networks u ċ-ċentri ta’ edukazzjoni vokazzjonali nazzjonali tagħhom. L-ambaxxaturi OSHVET jirrapportaw ukoll dwar l-implimentazzjoni tal-attività lill-EU-OSHA.

Il-proġett ġie ppilotat b’suċċess f’sitt pajjiżi - il-Belġju, il-Ġermanja, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Portugall u Spanja - qabel ma ġie introdott b’mod usa’.

Inizjattivi Nazzjonali OSHVET

L-appoġġ għal attivitajiet OSHVET huwa disponibbli permezz tal-Għodda ta’ Għajnuna tal-Punt Fokali — FAST tal-EU-OSHA. L-eżempji li ġejjin juru l-firxa tal-inizjattivi kkoordinati mill-ambaxxaturi OSHVET u l-punti fokali nazzjonali, u li saru bħala parti mill-proġett:

  • Fil-Portugall, avveniment u kompetizzjoni tal-vidjo ppromwovew iċ-ċaqliq u l-istreċċjar bħala mod ta’ prevenzjoni tal-MSDs.
  • Fin-Netherlands, jingħataw lekċers “Safe Working with Common Sense” (Xogħol Sikur bis-Sens Komun) mill-esperti lill-kulleġġi vokazzjonali fil-pajjiż kollu.
  • Fil-Belġju, għodda bħal OiRA u Napo għall-Għalliema huma promossi permezz ta’ networks vokazzjonali, u hemm fis-seħħ pjanijiet għal proġett biex iżid is-sensibilizzazzjoni tal-Pjan Direzzjonali dwar il-Karċinoġeni.