Skejjel Aħjar permezz tal-Promozzjoni tas-Saħħa Muskoloskeletali

Keywords:

L-involviment tal-iskejjel fi kwistjonijiet ta’ sikurezza u ta’ saħħa okkupazzjonali jista’ jgħin biex disturbi muskoloskeletali (MSDs) jiġu evitati. L-integrazzjoni tas-sikurezza u tas-saħħa fl-edukazzjoni hija essenzjali biex tiġi żviluppata kultura ta’ prevenzjoni għall-istudenti.

Dan ir-rapport jeżamina l-mod kif l-iskejjel jistgħu jikkontribwixxu għal prevenzjoni bikrija u fit-tul kif ukoll joffri diversi perspettivi ta’ sikurezza u ta’ saħħa. Huwa jagħti eżempji ta’ integrazzjoni b’suċċess fl-Ewropa u jiddeskrivi r-rakkomandazzjonijiet għat-tfassil u għall-implimentazzjoni tal-miżuri. Fl-aħħar nett, huwa jippreżenta approċċ strateġiku għall-promozzjoni sistematika tal-eżerċizzju u l-prevenzjoni tal-MSDs fl-iskejjel.

Niżżel in: en