Heat at work – Guidance for workplaces

Is-Sħana fuq il-post tax-xogħol – Gwida għall-postijiet tax-xogħol

Keywords:

L-istress mis-sħana huwa riskju kemm għall-ħaddiema ta’ ġewwa kif ukoll ta’ barra fis-setturi kollha. Is-severità tagħha tiddependi fuq il-post tax-xogħol iżda wkoll fuq karatteristiċi individwali bħall-età, is-saħħa, l-istatus soċjoekonomiku u anke l-ġeneru. Dawn għandhom jiġu kkunsidrati f’miżuri mmirati lejn l-indirizzar u l-mitigazzjoni tar-riskji ta’ xogħol fis-sħana.

Din il-gwida toffri modi prattiċi fuq il-postijiet tax-xogħol — organizzattivi u tekniċi — biex inaqqsu u jimmaniġġjaw kif ukoll jitħarrġu dwar dan ir-riskju okkupazzjonali. Tingħata wkoll informazzjoni dwar liema azzjonijiet għandhom jittieħdu jekk ħaddiem jibda juri sinjali ta’ tbatija minn mard relatat mas-sħana.

Niżżel in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |