L-iżviluppi fl-ICT u d-diġitalizzazzjoni tax-xogħol

Developments in ICT and digitalisation of work

Il-ħolqien ta’ Suq Uniku Diġitali Ewropew huwa wieħed mill-10 prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea.

Proġett prospettiv tal-EU-OSHA qed iħares lejn l-impatt fuq xogħol ta’ żviluppi rapidi fit-teknoloġiji diġitali, inklużi l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika, u l-impatt potenzjali li jirriżulta fuq is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH). Dan il-proġett għandu l-għan li jipprovdi lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-UE, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lit-trejdjunjins u lill-impjegati bl-informazzjoni li jeħtieġu dwar bidliet fit-teknoloġiji diġitali, l-impatt tagħhom fuq in-natura u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u l-isfidi emerġenti għall-OSH li dawn jistgħu jġibu magħhom.

Pubblikazzjonijiet rilaxxati bħala riżultat tal-proġett

Studji ta’ segwitu li jħarsu aktar lejn oqsma u sfidi importanti 

Esplora l-karti kollha ta’ diskussjoni ta' esperti dwar l-ICT/diġitalizzazzjoni u l-OSH

Dawn l-attivitajiet għandhom jikkontribwixxu għall-iżgurar ta’ postijiet tax-xogħol sikuri u ħielsa mill-periklu fil-futur, f’konformità ma’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-UE.