You are here

Pubblikazzjonijiet
04/05/2017

Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location (Tendenzi ewlenin u xprunaturi tal-bidla fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u l-post tax-xogħol)

Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location (Tendenzi ewlenin u xprunaturi tal-bidla fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u l-post tax-xogħol)

Dan ir-rapport jippreżenta s-sejbiet tal-Pakkett tax-Xogħol Numru 1 tal-proġett tal-EU-OSHA ‘Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025’ (Tbassir dwar riskji ġodda u emerġenti tas-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali assoċjati mat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u l-post tax-xogħol fl-2025).

It-tendenzi u l-ixprunaturi ewlenin tal-bidla kienu identifikati fi proċess ta' tliet stadji: l-immappjar tal-orizzont, il-konsultazzjoni mal-esperti permess ta' intervisti bit-telefown u stħarriġ tat-tip Delphi, kif ukoll workshop qasir. Ir-rapport jelenka u jiddeskrivi dawn it-tendenzi u xprunaturi, li huma organizzati skont il-kategorija STEEP (Societal, Technological, Economic, Environmental and Political (Soċjali, Teknoloġija, Ekonomija, Ambjent u Politika).

Minn bidliet demografiċi għal innovazzjonijiet teknoloġiċi, dawn huma l-fatturi li ser jiddeċiedu liema sfidi tal-OSH, assoċjati mad-diġitalizzazzjoni tal-xogħol li ser tiffaċċja l-Ewropa fl-2025.

Downloadin:EN