Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
17/09/2019 - 01:30
L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tħabbar eżempji ta’ organizzazzjonijiet ippremjati u mfaħħra li jieħdu approċċ innovattiv biex jindirizzaw b’suċċess ir-riskji kkawżati minn sustanzi perikolużi, bħala parti mill-14-il kompetizzjoni tagħha tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba. Il-premjijiet jirrikonoxxu organizzazzjonijiet b’impenn eċċellenti lejn is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) u jippromwovu prattiki li jipproteġu lill-ħaddiema u jagħtu spinta lill-produttività.
25/06/2019 - 01:15
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tilqa’ l-implimentazzjoni tal-proġett tagħha ta' Valutazzjoni tar-Riskju interattiva Online (OiRA) fil-manifattur multinazzjonali tal-karozzi Daimler. Id-dipartiment Ġermaniż tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-kumpanija żviluppa u adatta għodda għall-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol fuq il-bażi tal-OiRA għall-użu speċifiku tal-kumpanija.
05/06/2019 - 12:00
F’Bilbao fil-5 ta’ Ġunju, l-EU-OSHA se ttella’ avveniment b’rabta mal-anniversarju biex tiċċelebra 25 sena ta’ ħidma flimkien għal Ewropa aktar sikura u sana . L-okkażjoni hija opportunità biex nirringrazzjaw lil kull min ħadem mal-Aġenzija tul dawn l-aħħar 25 sena, kif ukoll biex nenfasizzaw il-ħafna kisbiet notevoli tagħha.
14/12/2018 - 01:30
Rapport ġdid jiddeskrivi fid-dettal is-sejbiet ta’ proġett maġġuri li fih l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) laqqgħet flimkien esperti u dawk li jfasslu l-politika mill-Ewropa kollha biex jeżaminaw u jiddiskutu approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni bikrija ta’ riskji ġodda u mard relatat max-xogħol.
29/11/2018 - 01:45
F’rapport ġdid l-EU-OSHA tippubblika s-sejbiet ta’ proġett ewlieni ta’ sentejn li jantiċipa l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) fl-UE. Ir-riżultati finali ta’ dan il-proġett ta’ prospettiva jenfasizzaw l-iżviluppi ta’ teknoloġiji ffaċilitati bl-ICT, l-impatt potenzjali ta’ dawn it-teknoloġiji fuq in-natura u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u l-isfidi u l-opportunitajiet tal-OSH li jistgħu jġibu magħhom.

Pages

Pages