You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid

Stqarrijiet għall-istampa

04/04/2017 - 01:30

F'rapport ġdid, l-EU-OSHA tagħti dettalji tas-sejbiet tal-istudju kwalitattiv tagħha dwar il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u konsultazzjoni magħhom fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). L-istudju — segwitu għat-tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2) tal-EU-OSHA — jissuġġerixxi li r-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema fl-OSH qed tonqos madwar l-Ewropa, filwaqt li l-arranġamenti mmexxija mill-maniġment għall-parteċipazzjoni fl-OSH qed jiżdiedu. Il-fatturi determinanti u l-konsegwenzi possibbli ta' dawn il-bidliet qegħdin jiġu esplorati.

20/01/2017 - 01:30

Il-proġett ‘Xogħol aktar sigur u ħieles mill-periklu f'kull età' jesplora t-tendenzi demografiċi, l-isfidi, u l-istrateġiji eżistenti u l-politiki għal tixjieħ sigur u ħieles mill-periklu fuq ix-xogħol. Is-sejbiet huma issa disponibbli online u jistgħu jiġu aċċessati permezz ta' għodda familjari mal-utent, interattiva u ta' viżwalizzazzjoni.