Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid

“Pereżempju, bejn l-1998 u l-2019, l-aċċidenti mhux fatali fuq ix-xogħol naqsu bi 58 % fl-UE, filwaqt li l-aċċidenti fatali naqsu b’57 %. Miżuri ta’...

Is-sit web ġdid fjamant għall-Kampanja 2023–25 Il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa li se tiffoka fuq it-teknoloġiji diġitali fuq il...

L-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ monitoraġġ diġitali għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) bħal apps, kameras u oġġetti li jintlibsu jistgħu...

Għarfien b’saħħtu dwar il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) minn esperti tal-ogħla livell u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet wassal biex...

L-esperti Ewropej ewlenin u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jiltaqgħu f’Bilbao bejn l-14 u l-15 ta’ Novembru biex jirriflettu fuq l-eżiti ewlenin tal...