You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
26/03/2019

Is-sħab tal-kampanja tal-EU-OSHA Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi u esperti oħrajn iltaqgħu għal avveniment ta’ jumejn fi Brussell biex jiskambjaw l-għarfien u l-esperjenzi. F’workshops u f’sessjonijiet plenarji, il-parteċipanti ddibattew modi ta’ kif tiġi indirizzata l-espożizzjoni għall-karċinoġeni u għal sustanzi perikolużi oħrajn.

Stqarrijiet għall-istampa

14/12/2018 - 01:30

Rapport ġdid jiddeskrivi fid-dettal is-sejbiet ta’ proġett maġġuri li fih l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) laqqgħet flimkien esperti u dawk li jfasslu l-politika mill-Ewropa kollha biex jeżaminaw u jiddiskutu approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni bikrija ta’ riskji ġodda u mard relatat max-xogħol.

29/11/2018 - 01:45

F’rapport ġdid l-EU-OSHA tippubblika s-sejbiet ta’ proġett ewlieni ta’ sentejn li jantiċipa l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) fl-UE. Ir-riżultati finali ta’ dan il-proġett ta’ prospettiva jenfasizzaw l-iżviluppi ta’ teknoloġiji ffaċilitati bl-ICT, l-impatt potenzjali ta’ dawn it-teknoloġiji fuq in-natura u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u l-isfidi u l-opportunitajiet tal-OSH li jistgħu jġibu magħhom.