Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid

Teknoloġiji bħal robots li jgħinu fl-irfigħ u fiċ-ċaqliq ta’ pazjenti u sistemi bbażati fuq l-IA li jassistu lit-tobba fid-dijanjożi jistgħu jnaqqsu r...

SuCo-Construction-and-Agri-Food

Serje ta’ pubblikazzjonijiet dwar kif ir-relazzjonijiet tax-xerrejja u l-fornituri fis-setturi tal-kostruzzjoni u agroalimentari jistgħu jtejbu s...

ENSHPO

Il-professjonisti fil-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) jenfasizzaw il-punti b’saħħithom u dgħajfa tas-servizzi preventivi f...

B’mod ġenerali, il-partijiet ikkonċernati esprimew sodisfazzjon sinifikanti bil-ħidma tal-EU-OSHA, b’87 % jirrapportaw li huma sodisfatti jew...

Organizzati f’kollaborazzjoni mal-punti fokali nazzjonali tagħna, il-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is...