You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
24/04/2018

Is-sustanzi perikolużi qed ikomplu joħolqu riskji għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema tal-Ewropa. Li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-ħtieġa li jiġi eliminat l-esponiment għal dawn is-sustanzi — u l-immaniġġjar tagħhom fejn dan mhuwiex possibbli — huwa l-punt fokali tal-kampanja l-ġdida Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi. Il-kampanja ser titnieda waqt konferenza stampa fi Brussell fl-24 ta’ April 2018 f’12.00.

Stqarrijiet għall-istampa

25/05/2018 - 01:30

Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Ewropea Kontra l-Kanċer, bejn il-25 u l-31 Mejju 2018, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ippubblikat is-sejbiet riċenti mill-proġett tagħha li fih tesplora l-implikazzjonijiet tal-kanċer għall-ħaddiema u għall-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa. Il-pubblikazzjonijiet jidentifikaw strumenti, prattiki, politiki u interventi li jistgħu jippromwovu r-riabilitazzjoni b'suċċess u r-ritorn lura għax-xogħol tas-superstiti tal-kanċer.

24/04/2018 - 12:00

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) nediet il-kampanja tagħha tal-2018-19 fl-UE kollha, Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi. It-tnedija timmarka l-bidu ta’ sentejn ta’ avvenimenti u attivitajiet li għandhom l-għan li jiġbdu l-attenzjoni għall-kwistjoni u jippromwovu l-aħjar modi biex jiġu indirizzati r-riskji li s-sustanzi perikolużi joħolqu għall-ħaddiema.