Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid

Domandi għolja għax-xogħol u livell baxx ta’ sodisfazzjoni fl-impjieg jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw l-MSDs relatati max-xogħol. Minħabba li huma...

Hemm 16-il raġuni li l-15-il kompetizzjoni tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba tal-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa għamlet biċċa...

Mhumiex biss il-pressjonijiet fiżiċi ta’ impjieg li jistgħu jikkawżaw disturbi muskoloskeletali (MSDs). Fatturi psikosoċjali bħal volumi eċċessivi ta’...

L-użu ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali (AIWM) jista’ jgħin fit-tfassil ta’ impjiegi u postijiet tax-xogħol...

Id-diġitalizzazzjoni ġiet identifikata b’mod ċar bħala kwistjoni emerġenti dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) mill-Istħarriġ Ewropew tal...