Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid

Aktar u aktar negozji qed jintroduċu sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) biex iżidu l-effiċjenza u l...

Żewġ rapporti jitfgħu dawl fuq livelli għoljin ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) fost it-tfal u ż-żgħażagħ u jenfasizzaw l-importanza ta’...

L-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fiżiċi permezz ta’ robots, robots kollaborattivi u intelliġenza artifiċjali (IA) għandha impatt fuq il-postijiet tax...

L-inkorporazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali f’xejriet korporattivi ġodda, bħaċ-ċibersigurtà u r-reklutaġġ elettroniku, turi l-benefiċċji...

Rapport ġdid jippreżenta l-isfidi u l-opportunitajiet tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) relatati mal-awtomatizzazzjoni ta’ kompiti...