You are here

Kamra tal-istampa

Stqarrijiet għall-istampa

05/06/2019 - 12:00

F’Bilbao fil-5 ta’ Ġunju, l-EU-OSHA se ttella’ avveniment b’rabta mal-anniversarju biex tiċċelebra 25 sena ta’ ħidma flimkien għal Ewropa aktar sikura u sana. L-okkażjoni hija opportunità biex nirringrazzjaw lil kull min ħadem mal-Aġenzija tul dawn l-aħħar 25 sena, kif ukoll biex nenfasizzaw il-ħafna kisbiet notevoli tagħha.

14/12/2018 - 01:30

Rapport ġdid jiddeskrivi fid-dettal is-sejbiet ta’ proġett maġġuri li fih l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) laqqgħet flimkien esperti u dawk li jfasslu l-politika mill-Ewropa kollha biex jeżaminaw u jiddiskutu approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni bikrija ta’ riskji ġodda u mard relatat max-xogħol.