You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
22/01/2019

Din il-pubblikazzjoni tiddeskrivi l-iżvilupp ta’ metodi ġodda għall-valutazzjoni tan-numru ta’ ħaddiema esposti għal sustanzi perikolużi fl-UE u l-firxa ta’ dik l-esponiment. L-istudju kellu l-għan li jidentifika s-sustanzi u s-setturi li huma tal-akbar riskju għall-ħaddiema, filwaqt li eżamina x-xejriet matul iż-żminijiet.

L-għan ma kienx biss li tingħata ħarsa ġenerali lejn l-użu ta’ sustanzi perikolużi iżda wkoll li tinħoloq metodoloġija li tista’ terġa’ tintuża biex tissorvelja x-xejriet u l-iżviluppi futuri.

Stqarrijiet għall-istampa

14/12/2018 - 01:30

Rapport ġdid jiddeskrivi fid-dettal is-sejbiet ta’ proġett maġġuri li fih l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) laqqgħet flimkien esperti u dawk li jfasslu l-politika mill-Ewropa kollha biex jeżaminaw u jiddiskutu approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni bikrija ta’ riskji ġodda u mard relatat max-xogħol.

29/11/2018 - 01:45

F’rapport ġdid l-EU-OSHA tippubblika s-sejbiet ta’ proġett ewlieni ta’ sentejn li jantiċipa l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) fl-UE. Ir-riżultati finali ta’ dan il-proġett ta’ prospettiva jenfasizzaw l-iżviluppi ta’ teknoloġiji ffaċilitati bl-ICT, l-impatt potenzjali ta’ dawn it-teknoloġiji fuq in-natura u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u l-isfidi u l-opportunitajiet tal-OSH li jistgħu jġibu magħhom.