Kooperazzjoni ma’ aġenziji oħrajn

L-aġenziji tal-UE

L-EU-OSHA tikkoopera b'mod attiv mal-aġenziji tal-UE li ġejjin:

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP)
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Kif l-Aġenziji tal-UE qed jaħdmu għalik

Ara dan il-vidjow biex tara kif l-aġenziji tal-UE jikkontribwixxu għas-soċjetà Ewropea.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum ta’ Qbil bejn il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jirrappreżentaw il-maġġoranza tan-negozji fl-Unjoni Ewropea; madwar 99% tan-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea huma SMEs u jimpjegaw aktar minn 66% tal-popolazzjoni (Eurostat, 2008). L-SMEs jirrappreżentaw ukoll 82% tal-korrimenti fuq il-post tax-xogħol kollha u madwar 90% tal-inċidenti fatali (Eurofound, 2010). Għalhekk, l-għan ewlieni tal-iżvilupp tal-Proġett ta’ Sħubiji ta’ Komunikazzjoni (CPP) fil-livell nazzjonali huwa li jittejjeb l-ilħuq tagħna għall-SMEs u għal setturi b'riskju għoli biex nikkomunikaw l-importanza ta’ OHS.

Fl-2015, Dikjarazzjoni ta’ Kooperazzjoni ġdida bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija (issa d- Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (DĠ GROWTH)) u l-EU-OSHA ffaċilitat sħubija uffiċjali man-Netwerk Enterprise Europe (EEN).

Il-Proġett dwar Sħubija fil-Komunikazzjoni (CPP) għandu l-għan ta' sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-OSH fost l-SMEs u biex dawn jingħataw aċċess faċli għal informazzjoni prattika u kuntatti utli fil-livelli nazzjonali u reġjonali, fosthom laqgħat ta’ sħubija nazzjonali, pakketti ta’ sensibilizzazzjoni u attivitajiet oħra bħall-Premijiet għall-OSH tal-EEN.

L-imsieħba ewlenin tal-EU-OSHA, fl-ilħuq tal-objettivi tagħha huma d- Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (DĠ GROWTH), l-Aġenzija Eżekuttiva għall-SMEs (EASME), il-punti fokali nazzjonali tal-EU-OSHA u l-membri tal- EEN.

Dikjarazzjoni ta’ intenzjoni għal kooperazzjoni bejn id-DĠ GROWTH, l-EU-OSHA u l-EASME

Netwerk Enterprise Europe

L-għan ta’ dan il-Memorandum ta’ Qbil huwa li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-ECHA u l-EU-OSHA sabiex jiġu żviluppati sinerġiji u jiġi kondiviż l-għarfien dwar kwistjonijiet ta’ interess reċiproku permezz ta’ aktar kooperazzjoni u, b'mod partikolari, permezz ta’ skambju attiv ta’ informazzjoni.
L-MtQ daħal fis-seħħ fil-5 ta’ Mejju 2010.

Memorandum ta’ Qbil bejn l-ECHA u l-EU-OSHA

Dikjarazzjoni ta’ intenzjoni għal kooperazzjoni bejn id-DĠ GROWTH, l-EU-OSHA u l-EASME

Proġett dwar Sħubiji ta’ Komunikazzjoni

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jirrappreżentaw il-maġġoranza tan-negozji fl-Unjoni Ewropea; madwar 99% tan-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea huma SMEs u jimpjegaw aktar minn 66% tal-popolazzjoni (Eurostat, 2008). L-SMEs jirrappreżentaw ukoll 82% tal-korrimenti fuq il-post tax-xogħol kollha u madwar 90% tal-inċidenti fatali (Eurofound, 2010). Għalhekk, l-għan ewlieni tal-iżvilupp tal-Proġett ta’ Sħubiji ta’ Komunikazzjoni (CPP) fil-livell nazzjonali huwa li jittejjeb l-ilħuq tagħna għall-SMEs u għal setturi b'riskju għoli biex nikkomunikaw l-importanza ta’ OHS.

Fl-2015, Dikjarazzjoni ta’ Kooperazzjoni ġdida bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija (issa d- Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (DĠ GROWTH)) u l-EU-OSHA ffaċilitat sħubija uffiċjali man-Netwerk Enterprise Europe (EEN).

Netwerk Enterprise Europe

Il-Premju tan-Netwerk Enterprise Europe għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-XogħolIn-Netwerk Enterprise Europe (EEN) huwa inizjattiva Ewropea ewlenija li l-għan tagħha huwa li tipprovdi innovazzjoni u sostenn għan-negozji lill-SMEs madwar l-Unjoni Ewropea. In-Netwerk, li jagħmel parti mill-Programm Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, huwa punt uniku ta’ servizz għal informazzjoni dwar il-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE, opportunitajiet ta’ finanzjament, assistenza fit-tiftix għal sieħba tan-negozju u għajnuna fl-iżvilupp ta’ kapaċitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni. Jinkorpora madwar 600 organizzazzjoni sieħba, fi 53 pajjiż, li joffru firxa wiesgħa ta’ servizzi lill-SMEs.

Il-Proġett dwar Sħubija fil-Komunikazzjoni (CPP) għandu l-għan ta' sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-OSH fost l-SMEs u biex dawn jingħataw aċċess faċli għal informazzjoni prattika u kuntatti utli fil-livelli nazzjonali u reġjonali, fosthom laqgħat ta’ sħubija nazzjonali, pakketti ta’ sensibilizzazzjoni u attivitajiet oħra bħall-Premijiet għall-OSH tal-EEN.

L-imsieħba ewlenin tal-EU-OSHA, fl-ilħuq tal-objettivi tagħha huma d- Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (DĠ GROWTH), l-Aġenzija Eżekuttiva għall-SMEs (EASME), il-punti fokali nazzjonali tal-EU-OSHA u l-membri tal- EEN.