L-Appoġġ għall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Image

L-EU-OSHA tappoġġja bis-sħiħ il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u taħdem favur postijiet tax-xogħol siguri, ħielsa mill-periklu u adattati sew fl-Ewropa.

Il-Pilastru tal-UE, li ġie pproklamat b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fis-17 ta’ Novembru 2017, irawwem livell għoli ta’ protezzjoni għall-ħaddiema, irrispettivament mill-età tagħhom, kontra riskji okkupazzjonali u dawk għas-saħħa (OSH).

Dan huwa partikolarment importanti fil-kuntest tal-Pilastru tal-UE, peress li l-għan tiegħu huwa li jwassal drittijiet soċjali fundamentali, inklużi kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol, opportunitajiet u aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol. Kif iddikjarat f’wieħed mill-20 prinċipju ewlieni tiegħu "Il-ħaddiema għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol adattat għall-ħtiġijiet professjonali tagħhom u li jippermettilhom itawlu l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol."

Ħajja tax-xogħol itwal u li ġġib aktar ’il quddiem is-saħħa tista’ tnaqqas il-prekarjetà filwaqt li ttejjeb il-produttività. Tabilħaqq, kundizzjonijiet tajbin għas-saħħa u għas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol iwasslu għal għadd kbir ta’ benefiċċji, bħal tnaqqis fl-assenza minħabba mard, tnaqqis fil-kostijiet marbuta mal-kura tas-saħħa, iż-żamma ta’ ħaddiema akbar fl-età f’impjieg, li dan jistimula metodi u tekniki ta’ ħidma aktar effiċjenti u jikkontribwixxu għal bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.

Lejn Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Niżżel il-materjal promozzjonali kollu dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali