Il-Pjan direzzjonali dwar il-karċinoġeni

Nieħdu azzjoni dwar il-kanċer relatat max-xogħol

Il-kanċer huwa stmat li huwa l-kawża prinċipali tal-imwiet relatati max-xogħol fl-UE. Huwa ċar li jista’ jsir iktar biex jitnaqqas in-numru ta’ każijiet ta’ kanċer relatat max-xogħol, u għal din ir-raġuni, fil-25 ta’ Mejju 2016, sitt organizzazzjonijiet Ewropej iffirmaw patt li jorbothom għal skema ta’ azzjoni volontarja biex permezz tagħha jqajmu għarfien dwar ir-riskji li jirriżultaw mill-esponimenti għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u jiskambjaw prattiki tajbin.

Is-sħab huma:

Il-patt ġie mġedded fit-28 ta’ Novembru 2019 u ġie ffirmat mill-Ministeru Finlandiż għall-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa u l-Ministeru Federali Ġermaniż għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, li rringrazzjaw lill-Awstrija u n-Netherlands għall-impenn tagħhom, flimkien mal-erba’ sħab Ewropej (il-Kummissjoni Ewropea, l-EU-OSHA, il-KETU u l-Business Europe).

Il-firmatarji għall-Ftehim fasslu Pjan Direzzjonali għall-iskema. L-Istati Membri, is-sħab soċjali, il-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka madwar l-Ewropa u organizzazzjonijiet oħra (u anke lil hinn) huma mħeġġin jipparteċipaw.

Aqra l-patt il-ġdid biex tara eżatt għal xiex impenjaw ruħhom is-sħab.

L-infurzar tal-prevenzjoni fil-kumpaniji

Xi wħud mill-attivitajiet li għandhom jiġu żviluppati u implimentati waqt l-iskema huma:

  • Il-provvista lill-impjegaturi tal-informazzjoni dwar il-valuri tal-limitu u s-sensibilizzazzjoni tal-impjegaturi u l-impjegati dwar ir-riskji tal-esponiment għall-karċinoġeni, b’mod partikolari f’intrapriżi żgħar u medji (SMEs)
  • Il-provvediment lill-impjegaturi tal-informazzjoni dwar il-metodi tal-valutazzjoni tar-riskji u metodi possibbli ta’ ġestjoni tar-riskji
  • L-influwenzar tal-imġiba u l-kultura fuq il-post tax-xogħol
  • Il-ġbir, id-deskrizzjoni u l-aċċessibbiltà ta’ numru ta’ prattiki tajbin speċifiċi u kosteffiċjenti, vijabbli għall-SMEs, fir-rigward ta’ sustanzi karċinoġeniċi partikolari
  • L-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet ser jiġu mħeġġin joffru li jieħdu rwol ta’ mentoring jew ta’ sħubija billi jmexxu parti speċifika tal-iskema ta’ azzjoni, pereżempju fi grupp speċifiku ta’ karċinoġeni jew f’settur partikolari

Negozji iżgħar b’esperjenza limitata ta’ prattiki tajbin, b’ mod partikolari, x’aktarx li jibbenefikaw mill-iskema. Huwa ttamat ukoll li iktar għarfien iwassal għal innovazzjonijiet fil-proċess tal-produzzjoni, li jirriżultaw fis-sustanzi karċinoġeniċi jiġu sostitwiti b’alternattivi iktar sikuri.

Jieħdu sehem fil-pjan direzzjonali

Is-sitt organizzazzjonijiet jappellaw lil kulħadd biex jieħdu miżuri, jimplimentaw prattiki tajbin u jqajmu għarfien biex jipprevjenu l-espożizzjoni għall-karċinoġeni.

Il-kunċett ta’ prattiki tajbin għandu jiġi interpretat b’mod wiesgħa: l-inizjattivi kollha li jappoġġjaw lill-ħaddiema u lill-impjegaturi jipproteġu kontra s-sustanzi karċinoġeniċi fuq il-post tax-xogħol. L-eżempji jinkludu: miżuri tekniċi, attivitajiet li jqajmu għarfien, għodod li jivvalutaw ir-riskji, approċċi tal-industriji settorjali, miżuri tal-prevenzjoni tal-kultura, kooperazzjoni bejn il-kumpaniji, kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, istituti ta’ riċerka jew setturi ekonomiċi, eċċ.

L-organizzazzjonijiet huma mistiedna jħabbru l-inizjattivi (ippjanati) tagħhom u/jew rieda biex jikkooperaw ma’ oħrajn bħala parti mill-Pjan direzzjonali.

Biex tissottometti l-inizjattiva tiegħek, jekk jogħġbok żur http://www.roadmaponcarcinogens.eu

It-triq ’il quddiem

L-EU-OSHA qed tgħin biex tippromwovi l-iskema u se tappoġġja lis-sħab biex jorganizzaw avveniment ta’ kull sena biex jissensibilizzaw u jivvalutaw il-progress. Barra minn hekk, il-Kampanja Postijiet tax-Xogħol Li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa tal-EU-OSHA tal-2018-19, hija ffukata fuq is-suġġett tas-sustanzi perikolużi, li jorbot mal-Pjan direzzjonali u mal-objettivi tiegħu.

L-iskema tistabbilixxi programm ta’ azzjonijiet li se jinvolvi diversi Presidenzi tal-Kunsill tal-UE, bil-bidu jikkoinċidi man-Netherlands fl-2016.

Aktar informazzjoni

Ikkonsulta l-Pjan direzzjonali għad-dettalji kollha tal-isforzi konġunti ppjanati biex jitnaqqas il-kanċer okkupazzjonali.

OSHwiki għandha artikoli relatati dwar:

L-avveniment tal-pjan direzzjonali tal-EU-OSHA - A+A 18 ta’ Ottubru 2017 - Sommarju online tas-Seminar

Il-Preċeduri tal-Konferenza tal-Presidenza Finlandiża tal-UE, 27-28 ta’ Novembru 2019

Il-Proċeduri tal-Konferenza ta’ Amsterdam dwar il-kanċer relatat max-xogħol, 23-25 ta’ Mejju 2016