L-istħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer fl-Ewropa

L-istħarriġ tal-EU-OSHA dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer fl-Ewropa jħares lejn kif il-ħaddiema Ewropej huma esposti għal għażla ta’ fatturi ta’ riskju tal-kanċer. Eluf ta’ ħaddiema f’sitt pajjiżi huma mitluba jwieġbu mistoqsijiet li jiffukaw fuq il-kompiti tagħhom ta’ kuljum u huma mfassla għall-impjieg attwali tagħhom.

Meta jitqies li l-kanċer hu responsabbli minn madwar 53 % tal-imwiet kollha relatati max-xogħol fl-UE u f’pajjiżi żviluppati oħra, data affidabbli dwar l-esponimenti fuq il-post tax-xogħol għal fatturi ta’ riskju tal-kanċer huma essenzjali kemm għas-sigurtà u għas-saħħa tal-ħaddiema kif ukoll għal ekonomija produttiva u sostenibbli.

L-EU-OSHA qed tmexxi Stħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer fl-Ewropa biex jiġu identifikati aħjar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer responsabbli mill-biċċa l-kbira tal-esponimenti. L-istħarriġ iħares ukoll lejn is-sitwazzjonijiet ta’ esponiment l-aktar prevalenti u l-għadd u l-karatteristiċi tal-ħaddiema esposti għal firxa ta’ fatturi ta’ riskju tal-kanċer, inklużi l-asbestos, il-benżen, il-kromu, l-egżost tad-diżil, in-nikil, it-trab tas-silika, ir-radjazzjoni UV, it-trab tal-injam u oħrajn. L-għan tal-istħarriġ huwa li jimmira aħjar il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u l-miżuri ta’ prevenzjoni u li jikkontribwixxi fit-tfassil tal-politika bbażata fuq l-evidenza.

L-istħarriġ ifittex ukoll li jipprovdi informazzjoni li tista’ tikkontribwixxi għall-aġġornament tal-leġiżlazzjoni tal-UE, fejn xieraq, għat-titjib tal-protezzjoni kontra sustanzi perikolużi u għall-ġlieda kontra l-kanċer relatat mal-post tax-xogħol, b’mod partikolari fir-rigward tat-tħejjija ta’ proposti emendatorji futuri possibbli tad-Direttiva dwar is-sustanzi Karċinoġeni, Mutaġeni u Sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni.

Barra minn hekk, huwa mistenni li jikkontribwixxi għall-azzjonijiet tal-OSH tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer u jappoġġa wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Qafas Streteġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol 2021-2027 dwar it-titjib tal-prevenzjoni ta’ mard relatat max-xogħol, b’mod partikolari l-kanċer.

Aqra l-ħarsa ġenerali lejn il-proġett dwar l-istħarriġ

Fażijiet tal-istħarriġ

2017

Studju tal-fattibbiltà dwar stħarriġ biex jivvaluta l-esponimenti tal-ħaddiema għall-karċinoġeni, ibbażat fuq stħarriġ Awstraljan li rnexxa u li uża għodda innovattiva għall-valutazzjoni tal-esponiment fuq il-post tax-xogħol (Sistema ta’ Valutazzjoni tal-Esponiment tal-Bażi tad-Data Integrata Okkupazzjonali, OccIDEAS), tlesta.

2020

Ix-xogħol preparatorju beda jeżamina b’attenzjoni l-pajjiżi fejn se jsir l-ewwel l-istħarriġ u ta bidu għall-ewwel stadji għat-tħejjija tal-metodoloġija u l-adattament tal-mudell Awstraljan għall-kuntest Ewropew, bl-użu tal-istess applikazzjoni bħal dik użata fl-istħarriġ Awstraljan (OccIDEAS).

2021 u 2022

L-istħarriġ ġie żviluppat, adattat u tradott. Fir-rebbiegħa tal-2022 sar test pilota. L-istħarriġ ikun fuq il-post minn Settembru 2022 sa Jannar 2023 f’sitt Stati Membri tal-UE: Il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda u Spanja. Intervistaturi mħarrġa se jċemplu lill-ħaddiema fuq il-mobile tagħhom sabiex ilestu kważi 25 000 kwestjonarju.

2023 u 2024

Il-pubblikazzjoni tal-ewwel sejbiet hi ppjanata għal tmiem l-2023. L-EU-OSHA se tippubblika wkoll rapport li jiddeskrivi l-metodoloġija innovattiva. Ir-riżultati mill-istħarriġ se jiġu kkumplimentati minn analiżijiet sekondarji li jinvolvu studji fil-fond dwar suġġetti speċifiċi. Wara valutazzjoni, se jittieħdu deċiżjonijiet li jespandu l-istħarriġ għal aktar pajjiżi u fatturi ta’ riskju addizzjonali.