Stħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema għal fatturi ta’ riskju tal-kanċer fl-Ewropa

Il-kanċer relatat max-xogħol huwa wieħed mill-akbar problemi tas-saħħa okkupazzjonali fl-Ewropa. Mod wieħed kif tiġi indirizzata l-kwistjoni huwa l-forniment ta’ data attwali u affidabbli dwar l-esponiment tal-ħaddiema għal riskji li jistgħu jwasslu għall-marda. Huwa għalhekk li l-EU-OSHA wettqet Stħarriġ dwar l-Esponiment tal-Ħaddiema għal fatturi ta’ riskju tal-kanċer fl-Ewropa (WES).

Għan tal-istħarriġ

L-istħarriġ għandu l-għan li jidentifika aħjar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer responsabbli għall-biċċa l-kbira tal-esponimenti, billi jipprovdi ħarsa ġenerali preċiża u komprensiva li tista’ tikkontribwixxi għal miżuri preventivi, sensibilizzazzjoni u tfassil tal-politika, u fl-aħħar mill-aħħar jgħin fil-ġlieda kontra l-kanċer okkupazzjonali.

Din l-attività għandha l-għan li timla lakuna kbira ta’ informazzjoni li ġiet identifikata matul ir-rieżamijiet differenti tad-Direttiva dwar il-Karċinoġeni, il-Mutaġeni jew is-sustanzi Tossiċi għar-Riproduzzjoni (CMRD).

Il-ħidma preparatorja għall-WES bdiet fl-2020 u minn dak iż-żmien l-istħarriġ ġie żviluppat, ittestjat u mwettaq b’kampjun aleatorju ta’ eluf ta’ individwi li jaħdmu f’sitt Stati Membri tal-UE: il-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, Franza, l-Ungerija u l-Finlandja. Il-kwestjonarji ġew żviluppati biex jiġi stmat l-esponiment probabbli tal-ħaddiema għal 24 fattur ta’ riskju magħrufa għall-kanċer, li jinkludu sustanzi kimiċi industrijali, sustanzi u taħlitiet iġġenerati minn proċess, flimkien ma’ fatturi ta’ riskju fiżiċi.

Impatt tal-istħarriġ

Il-parteċipanti tal-istħarriġ ġew ikkampjunati b’mod aleatorju f’kull pajjiż u wieġbu mistoqsijiet dettaljati dwar il-kompiti li lestew fuq ix-xogħol matul l-aħħar ġimgħa tax-xogħol u dwar il-miżuri ta’ prevenzjoni applikati. Abbażi tat-tweġibiet tagħhom, il-probabbiltà tal-esponiment għal fatturi ta’ riskju tal-kanċer ġiet stmata awtomatikament bl-użu ta’ għodda innovattiva msejħa Sistema ta’ Valutazzjoni tal-Esponiment skont Bażi ta’ Data Integrata Okkupazzjonali (OccIDEAS).

Bl-informazzjoni tal-istħarriġ, l-EU-OSHA tista’ tipprovdi data statistika aħjar u tiżviluppa għarfien għal tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza. Dan l-istħarriġ huwa mistenni li jtejjeb il-protezzjoni kontra s-sustanzi perikolużi u li jgħin fit-tnaqqis ta’ każijiet tal-kanċer relatati max-xogħol. Dan jista’ jikkontribwixxi għal diversi attivitajiet billi:

Id-data miġbura tista’ tintuża wkoll biex jiġu żviluppati u żviluppati għodod ta’ monitoraġġ tal-OSH, li jistgħu jiġu aċċessati mill-pubbliku. Rapporti b’analiżi u skedi informattivi qed jiġu żviluppati u ppubblikati biex l-informazzjoni ssir disponibbli b’mod aktar wiesa’.

B’mod ġenerali, il-WES hija sors ta’ data importanti għal dawk li jfasslu l-politika, għar-riċerkaturi u għall-intermedjarji, li jistgħu jipprijoritizzaw u jieħdu azzjonijiet xierqa u f’waqthom biex inaqqsu l-kanċer relatat max-xogħol.

Ħarsa lejn is-sejbiet inizjali tal-istħarriġ

L-ewwel riżultati tal-WES identifikaw ir-radjazzjoni solari ultravjola (UV), l-emissjonijiet tal-egżost mill-magni diżil, il-benżen, is-silika kristallina respirabbli (RCS) u l-formaldeid bħala l-esponimenti okkupazzjonali probabbli l-aktar frekwenti fost l-24 fattur ta’ riskju tal-kanċer analizzati. 

L-istħarriġ jipprovdi wkoll informazzjoni dwar il-ħaddiema li kellhom esponimenti multipli matul l-aħħar ġimgħa tax-xogħol tagħhom, li jfisser esponiment għal mill-inqas żewġ fatturi ta’ riskju tal-kanċer, li mhux neċessarjament iseħħu fl-istess ħin jew permezz tal-istess proċess tax-xogħol. Id-data turi li aktar minn 60 % tal-ħaddiema f’attivitajiet f’minjieri u barrieri u f’attivitajiet ta’ kostruzzjoni kellhom esponimenti multipli. L-istħarriġ sab li l-ħaddiema f’post tax-xogħol mikro jew żgħir (b’inqas minn 50 impjegat) kellhom 1.3 darbiet aktar probabbiltà li jkunu esposti għal fattur wieħed jew aktar tar-riskju tal-kanċer minn dawk li jaħdmu f’kumpaniji medji jew kbar. L-EU-OSHA analizzat ukoll data dwar iċ-ċirkostanzi differenti ta’ esponiment għal kull fattur ta’ riskju. 

Il-WES twettaq minn intervistaturi lokali mħarrġa bejn Settembru 2022 u Frar 2023 bl-użu ta’ CATI (Intervistar bit-Telefown Assistit minn Kompjuter). Wara t-tlestija tax-xogħol fuq il-post u l-istadji tal-kontroll tal-kwalità, saru disponibbli 24,402 intervisti validi għall-analiżi. Il-popolazzjoni tal-istħarriġ tinkludi individwi li għandhom 15-il sena jew aktar, li jaħdmu fis-setturi kollha tal-attività ekonomika fis-sitt Stati Membri tal-UE msemmija. L-istudju jinkludi l-individwi li jaħdmu għal rashom u l-impjegati f’organizzazzjonijiet ta’ kull daqs. Il-mistoqsijiet ġew tradotti mill-Ingliż għal-lingwi nazzjonali rispettivi.