Stħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi tar-riskju tal-kanċer fl-Ewropa

Bil-kanċer responsabbli għal madwar 53 % tal-imwiet kollha relatati max-xogħol fl-UE u pajjiżi żviluppati oħra, data affidabbli dwar l-esponimenti fuq il-post tax-xogħol għal fatturi tar-riskju tal-kanċer huma essenzjali kemm għas-sigurtà kif ukoll għas-saħħa tal-ħaddiema u ekonomija produttiva u sostenibbli.

EU-OSHA qed tippjana li timplimenta Stħarriġ dwar esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi tar-riskju tal-kanċer fl-Ewropa biex jiġu identifikati aħjar il-fatturi tar-riskju tal-kanċer responsabbli għall-biċċa l-kbira tal-iskoperturi. L-istħarriġ iħares ukoll lejn is-sitwazzjonijiet ta’ esponiment l-aktar prevalenti u l-għadd u l-karatteristiċi tal-ħaddiema esposti għal firxa ta’ fatturi tar-riskju tal-kanċer, inkluż l-asbestos, il-benżen, il-kromju, l-egżost tad-diżil, in-nikil, it-trab tas-silika, ir-radjazzjoni UV, it-trab tal-injam u oħrajn. L-għan tal-istħarriġ huwa li jimmira aħjar il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u l-miżuri preventivi u li jikkontribwixxi fit-tfassil tal-politika bbażata fuq l-evidenza.

Studju ta’ fattibbiltà dwar stħarriġ li jevalwa l-esponimenti tal-ħaddiema għall-karċinoġeni, ibbażat fuq stħarriġ ta’ suċċess Awstraljan, li tlesta fl-2017. Ix-xogħol preparatorju se jibda fl-2020 biex jeżamina b’attenzjoni l-pajjiżi fejn se jsir l-ewwel stħarriġ u jagħti bidu għall-ewwel stadji għat-tħejjija tal-metodoloġija u l-adattament tal-mudell Awstraljan għall-kuntest Ewropew.

Aqra l-ħarsa ġenerali lejn il-proġett dwar l-istħarriġ il-ġdid

Fl-2021 u l-2022, l-istħarriġ se jiġi żviluppat u se jitwettaq u l-pubblikazzjoni tal-ewwel sejbiet hi ppjanata għall-2023. Wara evalwazzjoni fl-2024, se jittieħdu deċiżjonijiet li jespandu l-istħarriġ għal aktar pajjiżi u fatturi ta’ riskju addizzjonali.