L-identifikazzjoni tal-problemi ta’ saħħa permezz tas-sorveljanza tas-saħħa

Esponimenti negattivi speċifiċi fil-post tax-xogħol u l-effetti tas-saħħa relatati tagħhom jistgħu jiġu identifkati u mmonitorjati permezz ta’ sorveljanza u skrinjar tas-saħħa okkupazzjonali, bl-użu ta’:

  • verifiki tas-saħħa medika mfassla apposta għall-esponimenti u l-kundizzjonijiet tal-post tax-xogħol
  • testijiet bijoloġiċi (inkluż il-bijomonitoraġġ) għal indikaturi speċifiċi tar-riskju.

Il-programmi ta’ sorveljanza tas-saħħa jenħtieġ li jiġu stabbiliti biss jekk huma jtejbu l-protezzjoni u l-prevenzjoni tar-riskji u jissodisfaw dawn l-erba’ kriterji: il-ħtieġa, ir-rilevanza, il-validità xjentifika u l-effettività. Dawn normalment ikunu organizzati minn servizzi tas-saħħa okkupazzjonali. Il-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kodiċi ta’ Etika tas-Saħħa Okkupazzjonali tispeċifika kriterji etiċi għas-sorveljanza tas-saħħa.

Xi direttivi Ewropej u partijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jispeċifikaw il-kontenut u l-metodoloġija tas-sorveljanza tas-saħħa għal fatturi speċifiċi. Ir-rekords għandhom jinżammu u l-ħaddiema jenħtieġ li jiġu infurmati dwar ir-riżultati. Madankollu, minħabba li din l-informazzjoni hija kunfidenzjali, l-impjegatur huwa infurmat biss dwar l-aptitudni tal-ħaddiema li jaħdmu u dwar kwalunkwe miżura li għandha tittieħed fil-post tax-xogħol.

Ir-rekwiżiti għad-disponibbiltà ta’ data ta’ monitoraġġ u ta’ sorveljanza tas-saħħa u r-regoli speċifiċi għaż-żamma ta’ rekords huma stabbiliti wkoll fid-direttivi. Pereżempju, id-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-Mutaġeni tispeċifika li r-rekords għandhom jinżammu għal 40 sena.