It-titjib tal-konformità mar-regolamenti dwar l-OSH

© EU-OSHA/Jim Holmes

Hekk kif l-istruttura, l-organizzazzjoni u l-kontroll tax-xogħol ikomplu jinbidlu, l-iżgurar li n-negozji jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont ir-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) qed isir aktar importanti minn qatt qabel. L-attività tal-EU-OSHA dwar l-appoġġ tal-konformità mal-OSH (2021-2024) tħares lejn il-fatturi li jinfluwenzaw il-konformità mal-istandards tal-OSH, bl-għan li jitrawwem kuntest organizzazzjonali li jappoġġa l-isforzi tal-kumpaniji biex jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema.

It-titjib tal-konformità mal-OSH fl-intrapriżi

Il-konformità mar-regolamenti tal-OSH tista’ tkun ta’ sfida, b’mod partikolari għall-Intrapriżi mikr u żgħar (MSEs). Madankollu, riċerka preċedenti tal-EU-OSHA ssib li ċerti fatturi esterni għandhom influwenza b’saħħitha fuq il-konformità mal-OSH:

  • infurzar legali tar-regolamenti
  • influwenzi tal-katina tal-provvista
  • servizzi esterni tal-OSH
  • normi soċjali jew settorjali
  • appoġġ finanzjarju.

Din l-attività għandha l-għan li twettaq segwitu ta’ dawn is-sejbiet, billi tirrieżamina t-tipi ta’ appoġġ disponibbli u tesplora strateġiji innovattivi għall-appoġġ tal-konformità. Għalkemm l-MSEs qegħdin fil-fokus, ir-rwol importanti li l-kumpaniji akbar kellhom fil-ħolqien ta’ ambjent li jippromwovi l-konformità hu meqjus ukoll.

Fażijiet tal-programm ta’ riċerka

Wara rieżami globali inizjali tal-konformità mal-OSH, żewġ fergħat kbar tar-riċerka ġew identifikati għal aktar studji fid-dettall:

  • L-ewwel waħda tirrelata ma’ approċċi bbażati fuq is-suq għall-promozzjoni tal-OSH, u tħares lejn il-politiki u l-istrateġiji li jinfluwenzaw ir-relazzjonijiet fil-katina tal-provvista għat-titjib tal-konformità mar-regolamenti dwar l-OSH, u tiffoka b’mod partikolari fuq is-setturi agroalimentari u tal-kostruzzjoni.
  • It-tieni fergħa tiffoka fuq l-influwenzi tal-istat, jiġifieri, approċċi regolatorji u ta’ infurzar biex tiġi żgurata konformità mal-OSH, biex jiġu identifikati prattiki innovattivi adottati mill-ispettorati u mis-servizzi ta’ prevenzjoni għall-appoġġ tal-OSH.

L-impatt tal-COVID-19 fuq il-konformità mal-OSH

Ir-rieżami globali jidentifika wkoll il-ħtieġa li jiġi eżaminat il-mod li bih l-isfidi li rriżultaw mill-COVID-19 jaffettwaw il-konformità mal-OSH. Dan isir l-aktar ovvju fis-setturi agroalimentari u tal-kostruzzjoni, peress li l-ħaddiema f’dawn is-setturi huma fost dawk l-aktar affettwati mill-pandemija u mill-interruzzjonijiet fil-katina tal-provvista. Ir-riċerka għandha l-għan li tinforma l-iżvilupp tal-politiki li jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol billi jgħinu lin-negozji biex jikkonformaw mar-regolamenti dwar l-OSH.