Ir-rwol tal-ktajjen tal-provvista fil-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fil-kostruzzjoni u l-agrikoltura: il-Proġett LIFT-OSH

Keywords:

Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor is-sejbiet minn riċerka ta’ studju ta’ każijiet dwar prattiki ta’ ingranaġġ tas-suq ibbażati fuq il-katina tal-provvista li jinfluwenzaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) fis-setturi tal-kostruzzjoni u agroalimentari tal-Ewropa. Fir-rigward tal-governanza kemm kuntrattwali kif ukoll relazzjonali, dan joffri indikaturi tal-politika rilevanti għas-settur għal dawk li jfasslu l-politika u għall-prattikanti.

Ir-rakkomandazzjonijiet ikopru regolamentazzjoni mfassla apposta u aktar b’saħħitha u l-istabbiliment ta’ kriterji ċari u trasparenti għall-inklużjoni tal-OSH. Dawk li jfasslu l-politika għandhom jikkunsidraw ukoll l-isfidi għall-SMEs u jiżguraw kunsiderazzjonijiet relatati mal-OSH fis-sejħiet għall-offerti u l-akkwist.

Niżżel in: en