Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Kultura ta’ sigurtà fl-industrija tal-kostruzzjoni bħala parti mill-governanza tal-katina tal-provvista

Keywords:

Din in-nota ta’ politika hija bbażata fuq sejbiet mill-proġett LIFT-OSH tal-EU-OSHA “Leverage Instruments for Occupational Safety and Health” (Strumenti ta’ Ingranaġġ għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol). Tiddeskrivi kif il-kuntratturi u l-klijenti fl-industrija tal-kostruzzjoni jiddependu fuq idea speċifika ta’ “kultura ta’ sigurtà” għal strateġiji ta’ ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH).

Permezz ta’ żewġ eżempji tal-forma ta’ benefiċċju li tali strateġiji jistgħu jieħdu, lezzjoni ewlenija hija li l-ħolqien ta’ fehim kondiviż dwar is-sigurtà huwa kruċjali għall-iżgurar tal-OSH fl-industrija tal-kostruzzjoni. Huwa meħtieġ ukoll titjib fl-involviment tal-ħaddiema u fil-komunikazzjoni minn isfel għal fuq.

Niżżel in: en