Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Is-saħħa u s-sigurtà fil-ktajjen tal-provvista tas-settur agroalimentari: is-setgħa li tiġi kkombinata l-governanza kuntrattwali u relazzjonali

Keywords:

Din in-nota ta’ politika hija bbażata fuq ir-riżultati tal-proġett tal-EU-OSHA “Strumenti ta’ Ingranaġġ għas-Saħħa u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xogħol – Lift-OSH”. Toffri ħarsa fil-fond lejn kif il-forom ibridi ta’ governanza kuntrattwali u relazzjonali fil-katina tal-provvista tas-settur agroalimentari jistgħu jtejbu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Is-sejbiet tal-proġetti juru li l-kombinazzjoni taż-żewġ formoli ta’ governanza tista’ trawwem il-fiduċja, ir-responsabbiltà kondiviża u t-titjib kontinwu min-naħa tas-sħab kollha tal-katina tal-provvista. Fl-aħħar mill-aħħar dan jissarraf f’ambjenti tax-xogħol aktar siguri u aktar favorevoli għall-ħaddiema.

Niżżel in: en