It-titjib tal-OSH permezz tal-ktajjen ta’ provvista: inizjattivi bbażati fuq is-suq fl-industriji agroalimentari u tal-kostruzzjoni

Keywords:

Minkejja bidliet fl-istruttura tal-ktajjen ta’ provvista b’rispons għal fatturi soċjoekonomiċi, l-UE u l-prosperità tan-negozji tagħha jibqgħu marbuta b’mod inseparabbli mas-suċċess tagħhom. L-importanza akbar ta’ mġiba sostenibbli u etika f’dawk ir-relazzjonijiet ta’ distribuzzjoni tenfasizza l-importanza tat-titjib tal-OSH u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati ta’ analiżi tal-letteratura mwettqa bħala parti mill-proġett tal-EU-OSHA dwar l-ingranaġġ tas-suq tal-OSH fil-ktajjen ta’ provvista, li jeżamina żewġ setturi ewlenin tal-UE b’mod partikolari: is-settur agroalimentari u dak tal-kostruzzjoni.

Niżżel in: en