Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Ingranaġġ tas-suq għal postijiet tax-xogħol siguri u li jġibu ’l quddiem is-saħħa: prattiki ta’ adattament għas-settur industrijali

Keywords:

Din in-nota ta’ politika hija bbażata fuq sejbiet mill-proġett EU-OSHA “Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH”. (Strumenti ta’ Ingranaġġ għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol – LIFT-OSH). Tippreżenta rakkomandazzjonijiet għall-maniġers dwar kif jistgħu jinfluwenzaw lill-fornituri biex itejbu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Is-sejbiet mill-istudji tal-każijiet juru li l-governanza relazzjonali għandha rwol ewlieni fit-trasformazzjoni tal-politiki u r-rekwiżiti kuntrattwali stretti fi prattika tajba fuq il-postijiet tax-xogħol. Dan jagħmel differenza għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol tal-fornituri. In-nota ta’ informazzjoni dwar il-politika tfassal ukoll rakkomandazzjonijiet għal kuntesti settorjali differenti.

Niżżel in: en