Kanċer relatat max-xogħol

Waħda mill-akbar problemi ta’ saħħa li jiffaċċjaw il-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa u tabilħaqq madwar id-dinja, hija l- kanċer relatat max-xogħol. Dan jammonta għal madwar  53 % tal-imwiet kollha relatati max-xogħol  fl-UE u f’pajjiżi żviluppati oħrajn. Skont il- Pjan Direzzjonali dwar il-Karċinoġeni, kull sena jkun hemm madwar 120,000 każ tal-kanċer relatat max-xogħol bħala riżultat tal-esponiment għall-karċinoġeni fuq ix-xogħol fl-UE, li jwassal għal madwar 80,000 mewta  fis-sena.

Madankollu, ir-radjazzjoni, l-istress u fatturi oħra relatati mal-organizzazzjoni u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ilkoll kemm huma ġew konnessi ma’ kanċer relatat max-xogħol. Barra minn hekk, l-evidenza li titfaċċa tissuġġerixxi li l-esponiment okkupazzjonali għal interferenti endokrinali (pereżempju xi pestiċidji) jew nanomaterjali jista’ jikkawża l-kanċer.

Din l-istatistika allarmanti wasslet għal azzjoni. F’inizjattiva ġdida dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol, il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħa li tipproteġi lill-ħaddiema minn kanċer relatat max-xogħol. Dan se jinkiseb parzjalment billi tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-Mutaġeni sabiex tistabbilixxi limiti ta’ esponiment għal kimiċi komuni li jikkawżaw il-kanċer fil-postijiet tax-xogħol Ewropej.