Riċerka dwar ­­­ir-riskji psikosoċjali u s-saħħa mentali

© fizkes - stock.adobe.com

Hi u tibni fuq l-attivitajiet preċedenti tagħha dwar ir-riskji psikosoċjali, il-proġetti rilevanti dwar id-diġitalizzazzjoni u d-disturbi muskoloskeletali, l-EU-OSHA qed tmexxi proġett ta’ riċerka (2022-2025) biex tipprovdi informazzjoni affidabbli u fil-fond dwar ir-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol u s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol għall-politika, il-prevenzjoni, is-sensibilizzazzjoni u l-prattika. L-attività hija marbuta wkoll ma’ attività parallela fis-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali.

Din ir-riċerka twassal għall-Kampanja tal-EU-OSHA dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2026-2028 li tiffoka fuq is-saħħa mentali u r-riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol fi “gruppi, setturi u oqsma okkupazzjonali ġodda u injorati”.

Il-ħidma tappoġġja wkoll l-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar Approċċ komprensiv għas-saħħa mentali.

 

L-objettivi tal-attività huma li:

  • tintuża r-riċerka eżistenti u data ġdida biex jitjieb il-fehim tal-kawżi sottostanti tar-riskji psikosoċjali u l-prattiki ta’ prevenzjoni effettiva f’diversi setturi, okkupazzjonijiet u gruppi.
  • jiġu identifikati inizjattivi ta’ suċċess għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol u tiġi promossa s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol fost udjenza wiesgħa.
  • jitjieb l-għarfien u tiġi stimulata diskussjoni dwar il-politika fil-livell nazzjonali u l-miżuri ta’ prevenzjoni fost dawk li jfasslu l-politika u l-professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH);

Il-kompiti ta’ riċerka jinkludu l-analiżi tal-letteratura, il-ġbir u l-analiżi tad-data, l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, l-istudji tal-każijiet, għodod prattiċi u materjali għas-sensibilizzazzjoni.

 

Il-proġett jinkludi l-oqsma ta’ riċerka li ġejjin:

 

Fatti u ċifri dwar ir-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol

Neħtieġu informazzjoni dwar il-prevalenza u l-ispejjeż tar-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol madwar l-Ewropa biex nappoġġaw lil dawk li jfasslu l-politika fil-livelli tal-UE u nazzjonali biex jimmiraw aħjar l-istrumenti u l-azzjonijiet tagħhom. Dan il-qasam ta’ riċerka jinkludi r-riżultati tal-Ewrobarometru Flash tal-UE — Stħarriġ OSH Pulse 2022 u ESENER. Riċerka separata tiġbor flimkien u tanalizza data minn sorsi uffiċjali rilevanti u affidabbli biex ittejjeb il-fehim tagħna tal-prevalenza u l-kawżi sottostanti ta’ riskji psikosoċjali relatati max-xogħol. 

 

Politika u prattika dwar il-ġestjoni ta’ riskji psikosoċjali relatati max-xogħol

Dan il-qasam ta’ riċerka jesplora kif Stati Membri differenti jittrattaw il-prevenzjoni ta’ riskji psikosoċjali relatati max-xogħol, billi jiddeskrivi l-azzjonijiet meħuda minn għażla ta’ Stati Membri u jidentifika l-fatturi ta’ suċċess u l-isfidi. 

 

Setturi u diversità / gruppi vulnerabbli 

Ir-riskji psikosoċjali relatati max-xogħol huma ta’ tħassib partikolari f’xi okkupazzjonijiet. Huma rċevew inqas attenzjoni fost xi gruppi ta’ ħaddiema li jistgħu jiffaċċjaw kwistjonijiet speċifiċi.  Ir-riċerka f’dan il-qasam tindirizza kif ir-riskji psikosoċjali għandhom impatt fuq ċerti setturi u okkupazzjonijiet u prattiki ta’ prevenzjoni relatati. Dan jinkludi ħaddiema bi status soċjoekonomiku baxx, u s-setturi tal-kostruzzjoni u tal-agrikoltura. 

 

Ir-riskji psikosoċjali u s-saħħa

Ir-riskji psikosoċjali jirriżultaw minn tfassil, organizzazzjoni u ġestjoni ħżiena tax-xogħol, kif ukoll minn kuntest soċjali fqir tax-xogħol, u jistgħu jirriżultaw f’eżiti psikoloġiċi, fiżiċi u soċjali negattivi. Ir-riċerka f’dan il-qasam tkopri t-titjib tal-għarfien dwar ir-riskji psikosoċjali u s-saħħa.

 

Vjolenza u fastidju

Ir-riċerka f’dan il-qasam tkopri l-vjolenza minn partijiet terzi minn pazjenti, klijenti u membri oħra tal-pubbliku, il-bullying u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol u r-rabtiet bejn is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali u l-vjolenza domestika. 

 

Ritorn għax-xogħol u appoġġ lil ħaddiem b’kundizzjoni ta’ saħħa mentali 

Ir-riċerka f’dan il-qasam tipprovdi prattiki tajbin dwar l-appoġġ ta’ individwi b’kundizzjoni tas-saħħa mentali relatata max-xogħol jew mhux relatata max-xogħol biex jibqgħu jaħdmu jew jirritornaw għax-xogħol b’suċċess wara assenza ta’ mard.

 

Gwida u għodod

Dan il-qasam jipprovdi riżorsi għall-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali.