X’nagħmlu

Image

Naħdmu biex il-postijiet tax-xogħol Ewropej ikunu aktar siguri, aktar f’saħħithom u aktar produttivi — għall-benefiċċju tan-negozji, l-impjegati u l-gvernijiet. Nippromwovu kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju biex intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa.

Skopri l-EU-OSHA: ara l-vidjow korporattiv tagħna!

L-attivitajiet ewlenin tagħna

 • Il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa — il-kampanji tagħna ta’ sentejn joħolqu sensibilizzazzjoni dwar suġġetti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) madwar l-Ewropa
 • Il-proġett Interattiv fuq l-Internet tal-Valutazzjoni tar-Riskji (OiRA) — aħna nipprovdu għodod online għall-valutazzjoni tar-riskji għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju biex jivvalutaw u jimmaniġġjaw ir-riskji fuq il-post tax-xogħol
 • L-istħarriġ ESENER — dan l-istħarriġ estensiv jipprovdi ritratt ta’ kif ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà huma mmaniġġjati fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej
 • OSHwiki  — enċiklopedija online kollaborattiva ta’ informazzjoni preċiża u affidabbli dwar l-OSH
 • Proġetti mbassra — aħna nenfasizzaw u nistudjaw riskji ġodda u emerġenti fl-OSH permezz ta’ proġetti ta’ tbassir iddedikati
 • Ħarsiet ġenerali lejn l-OSH — aħna nipprovdu ħarsiet ġenerali lejn suġġetti speċifiċi tal-OSH u nidentifikaw il-prijoritajiet
 • Films tan-NAPO  — serje ta’ films qosra, divertenti, mhux marbutin ma’ lingwa dwar suġġetti importanti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Kif nagħmlu dan

 • Kampanji — għas-sensibilizzazzjoni u biex nipprovdu informazzjoni dwar l-importanza tal-OSH għall-ħaddiema, għan-negozji individwali u għall-għanijiet tal-politika Ewropea
 • Prevenzjoni tar-riskju — permezz tal-iddisinjar u l-iffaċilitar tal-iżvilupp ta’ strumenti prattiċi għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju biex jgħinuhom jivvalutaw ir-riskji fuq il-post tax-xogħol u jikkondividu l-għarfien u l-prattika tajba dwar is-saħħa u s-sigurtà
 • Sħubijiet — mal-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-ħaddiema, il-korpi u n-netwerks tal-UE, u l-kumpaniji privati. In-netwerk tagħna ta’ punti fokali huwa fattur ewlieni għas-suċċess tax-xogħol tagħna
 • Riċerka — għall-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta’ riskji ġodda u emerġenti fuq il-post tax-xogħol, u nintegraw l-OSH f’oqsma bħall-edukazzjoni, is-saħħa pubblika u r-riċerka