Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Servizzi preventivi fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol: il-perspettiva tal-professjonisti

Keywords:

Dan id-dokument jippreżenta l-perspettiva tal-professjonisti Ewropej fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Jiffoka fuq id-dibattitu attwali rigward ir-rwol tas-servizzi preventivi (interni u esterni) fl-appoġġ tal-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sigurtà. Jagħti dettalji wkoll dwar il-panorama attwali tas-servizzi preventivi. Barra minn hekk, jissottolinja l-ħtieġa li jitnieda dibattitu fil-livell Ewropew dwar it-titjib meħtieġ għall-armonizzazzjoni tal-professjonijiet tal-OSH u x-xogħol tas-servizzi preventivi.

Niżżel in: en