Il-valur tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali u l-ispejjeż soċjetali ta’ korrimenti u mard relatati max-xogħol

Keywords:

Dan ir-rapport jagħti dettalji dwar is-sejbiet tat-tieni stadju tal-proġett tal-EU-OSHA biex jiġu stmati l-ispejjeż ta’ korrimenti, mard u mwiet fuq il-post tax-xogħol fuq livell Ewropew. Żewġ approċċi huma żviluppati biex jiġu stmati l-ispejjeż: approċċ minn isfel għal fuq ibbażat fuq komponenti individwali tal-kostijiet — spejjeż diretti, indiretti u intanġibbli, u approċċ minn fuq għal isfel ibbażat fuq data internazzjonali dwar il-piż ekonomiku tal-korriment u l-mard.

L-istima tal-ispejjeż tiffoka fuq ħames pajjiżi — il-Finlandja, il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Italja u l-Polonja — li għalihom hemm biżżejjed data disponibbli u li huma rappreżentattivi tal-ġeografija, l-industriji u s-sistemi soċjali differenti tal-Ewropa. Ir-riżultati ta’ kull mudell huma mqabbla, il-punti b’saħħithom u dawk dgħajfa kkunsidrati, u l-implikazzjonijiet għal dawk li jfasslu l-politika esplorati.

Niżżelin: en