You are here

L-iżviluppi fl-ICT u d-diġitalizzazzjoni tax-xogħol

Proġett prospettiv tal-EU-OSHA qed iħares lejn l-impatt potenzjali fuq l-OSH ta’ żviluppi rapidi fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), inklużi l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika, u l-impatt li jirriżulta fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Dan il-proġett għandu l-għan li jipprovdi lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-UE, il-gvernijiet tal-Istati Membri, it-trejdjunjins u l-impjegati bl-informazzjoni li jeħtieġu dwar bidliet fl-ICT, l-impatt tagħhom fuq in-natura u l-lok tax-xogħol, u l-isfidi emerġenti għall-OSH li dawn jistgħu jġibu magħhom.

Il-proġett jinkludi tliet pakketti ta’ xogħol:

  • Il-pakkett tax-xogħol 1 għandu l-għan li jidentifika xejriet u xprunaturi ewlenin li jistgħu jwasslu għal riskji OSH ġodda u emerġenti assoċjati mal-ICT u bidliet fil-lok tax-xogħol.
  • Abbażi tax-xejriet u l-ixprunaturi ewlenin mill-Pakkett tax-Xogħol 1, il-Pakkett tax-Xogħol 2 għandu l-għan li jiżviluppa xenarji potenzjali u plawżibbli għal kif ser ikunu l-postijiet tax-xogħol fl-2025, sabiex jintwerew l-isfidi OSH futuri assoċjati mal-iżviluppi fl-ICT u l-lok tax-xogħol.
  • Il-Pakkett tax-Xogħol 3 għandu l-għan li jippromwovi s-sejbiet tal-proġett permezz tax-xenarji żviluppati fil-Pakkett tax-Xogħol 2 sabiex flimkien ma’ dawk li jfasslu l-politika jiġu esplorati l-istrateġiji possibbli sabiex jiġu indirizzati l-isfidi OSH identifikati fix-xenarji.

Dawn l-attivitajiet għandhom jikkontribwixxu għall-iżgurar ta’ postijiet tax-xogħol sikuri u ħielsa mill-periklu fil-futur, f’konformità ma’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-UE.

Studji ta’ segwitu jħarsu wkoll lejn oqsma u sfidi importanti enfasizzati mill-proġett.