L-Awstrija

Ir-responsabbiltà għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Awstrija hija maqsuma bejn diversi korpi. Il-bażi legali u r-regolamenti qegħdin fl-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol [ArbeitnehmerInnenschutzgesetz]. L-ispettorat tax-xogħol, l-Ispettorat tax-Xogħol għat-Trasport (VAI), l-ispettorati provinċjali [Land] tal-Agrikoltura u l-Afforestazzjoni u impjegati ta' organizzazzjonijiet li jservu fis-settur pubbliku huma responsabbli mill-ħarsien li jkun hemm konformità mal-liġi relatata mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-websajt tal-ispettorat tax-xogħol fiha l-informazzjoni kollha neċessarja.


Min iħaddem huwa responsabbli mill-miżuri ta' prevenzjoni, iżda rigward dan huma appoġġati mill-imsieħba soċjali u l-istituzzjonijiet ta' assigurazzjoni soċjali.


Il- Ministeru Federali tax-Xogħol, l-Affarjiet Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur li taħtu jaqa' l-ispettorat tax-xogħol, jaġixxi bħala Punt Fokali. Ir-rappreżentanti kollha involuti f'dan huma rrappreżentati fin-netwerk Awstrijak u involuti fl-oqsma kollha relatati mal-Aġenzija.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
Untere Donaustraße 13-15
1020 Wien
L-Awstrija
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 171100630661
Indirizz elettroniku: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at