Olanda

Fl-Olanda, ir-responsabbiltà ewlenija għall-politika tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa kompitu ta' min iħaddem u l-impjegati. Huwa misetnni li jilħqu ftehim fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol u huma appoġġati mit-trejd junjins u l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ għal dak li jirrigwarda l-abbozz ta' miżuri xierqa għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Xi ħaġa ġdida fil-qasam Olandiż tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija biex il-qbil fuq is-suġġett bejn min iħaddem u l-impjegati jissemma fid-dikjarazzjoni ta' intenzjoni għas-settur sħiħ. Id-dikjarazzjoni ta' intenzjoni hija ġabra ta' miżuri u soluzzjonijiet li minnhom kumpaniji f'ċerti oqsma jistgħu jagħżlu minn fosthom sabiex ikunu konformi mar-regoli.


Il-gvern (Il-Ministeru għall-Affarjiet Soċjali u l-Impjiegi) qiegħed jagħti lill-kumpaniji iżjed libertà biex jadattaw il-metodi tagħhom fuq kif jippruvaw jippromwovu kondizzjonijiet tajba tax-xogħol. Ir-regoli kollha ġejjin mill-Att tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol (Arbowet), id-Digriet tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol (Arbobesluit) u r-Regoli tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol (Arboregeling) (fulltext available). L-Ispettorat tas-Saħħa u s-Sigurtà huwa responsabbli mill-inforzar tal-leġiżlazzjoni. Il-Punt Fokali huwa l-post fejn jitlaqqgħu numru kbir ta' għarfien, informazzjoni u esperjenza. Ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u t-trejd unjins jaħdmu flimkien sabiex jagħmlu l-informazzjoni fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li ġejja mill-Ewropa aċċessibbli u tinftiehem minn kulħadd. Il-Punt Fokali huwa mmexxi minn TNO Quality of Life.


Tista' ssib iżjed informazzjoni ddettljata fuq is- Sistema Olandiża tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol , bl-Ingliż u l-Olandiż, fuq is-sit tal-Punt Fokali Olandiż.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

TNO Prevention, Work & Health
Schipholweg 77-89
2316ZL Leiden
In-Netherlands
Contact person:
Jos DE LANGE
Tel: +31 88 86 65292
Indirizz elettroniku: Organisatie-TNO-FocalPointNederland [at] tno [dot] nl