Estonja

Id-dokument prinċipali li jirrigwarda l-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Estonja huwa l-Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol adottat mill-Parlament tal-Estonja - ir-Riigikogu - ibbażat fuq diversi Regolamenti rilevanti tal-Gvern tar-Repubblika u tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali ġew żviluppati u saru liġi (l-Att daħal fis-seħħ fis-26 ta' Lulju 1999). Fis-sistema tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Estonja, il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali jikkostitwixxu l-awtorità eżekuttiva li tirregola l-qasam kollu, filwaqt li tnejn mill-unitajiet strutturali tagħhom (il-Working Life Development Department u l-Health Care Department) huma involuti direttament fit-tfassil tal-politika tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Punt Fokali Nazzjonali tal-Estonja jopera fil-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali (fil-Working Life Development Department). Bħalissa in-netwerk tal-Punt Fokali jinkludi 16 -il istituzzjoni goveramentali u mhux governamentali.


Il-Punt Fokali Nazzjonali jaġixxi bħala rappreżentant tal-Aġenzija fl-Estonja, jaħdem bħala korp intermedjarju bejn l-Aġenizja u l-Istat Membru fl-attivitajiet rilevanti, kif ukoll bħala korp ta' koordinazzjoni għal attivitajiet fuq livell ta' Stat Membru. L-għan tal-websajt tal-Punt Fokali huwa li jipprovdi informazzjoni komprensiva kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, b'mod partikolari dwar prattiċi tajba u kampanji Ewropej. Il-Punt Fokali Nazzjonali jista' jiġi kkuntattjat fuq l-indirizzi email li ġejjin: tiit.kaadu@sm.ee u ester.runkla@sm.ee


Il-Kunsill dwar l-Ambjent ta' fuq ix-Xogħol jopera fil-governanza tal-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali. Il-Kunsill huwa korp konsultattiv tripartitiku li fih 15 -il membru u l-kompitu prinċipali tiegħu huwa li jagħmel suġġerimenti u jesprimi opinijonijiet dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-ambjent tax-xogħol. Wara li għalaq iċ-Ċentru għas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fl-2004, ir-rwol eżekuttiv taċ-Ċentru fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ħadha l-Bord għall-Kura tas-Saħħa (fil-Working Environment Department). Supervizjoni statali dwar konformità mar-rekwiżiti għas-saħħa u s-sigurt fuq il-post tax-xogħol hija magħmula mill-Ispettorat tax-Xogħol li, skond l-istruttura tiegħu u l-iskop ġeografiku tal-operat tiegħu, huwa maqsum f'Ispettorati għat-Tramuntana, Nofsinhar, Punent u Lvant.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
L-Estonja
Contact person:
Kristel PLANGI
Indirizz elettroniku: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee