Il-Maċedonja ta’ Fuq

Il-qasam tas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol fil-Maċedonja ta’ Fuq jinsab fi ħdan il-kompetenza tal-Ispettorat tax-Xogħol tal-Istat, li huwa korp integrali tal-Ministeru għax-Xogħol u l-Politika Soċjali.

Bħala korp integrali tal-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali, permezz tal-ispetturi tiegħu, l-Ispettorat tal-Istat għax-Xogħol iwettaq superviżjoni ta’ spezzjoni fuq l-infurzar tal-Liġi dwar ir-relazzjonijiet tax-xogħol, il-Liġi dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-Liġi dwar l-Ispezzjoni u x-Xogħol, il-Liġi dwar l-impjegati pubbliċi, il-Liġi dwar l-impjiegi u l-assigurazzjoni f’każ ta’ qgħad, il-Liġi dwar l-aġenziji tal-impjiegi temporanji, il-Liġi dwar l-impjieg ta’ persuni b’diżabilità, il-Liġi dwar l-impjieg ta’ persuni barranin, il-Liġi dwar il-volontarjat, il-Liġijiet fil-qasam tal-edukazzjoni, il-Liġi dwar il-kummerċ, il-Liġi dwar il-protezzjoni mit-tipjip, in-negozjar kollettiv, il-ftehim tax-xogħol, liġijiet sekondarji fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u regolamenti oħrajn (ara hawnhekk)

Il-qasam tas-Sigurtà u s-Saħħa fix-xogħol huwa qasam multidixxiplinarju li jikkonsisti minn għadd kbir ta’ regolamenti li jirreferu għal xogħol speċifiku u proċessi tax-xogħol. Bħala total ta’ miżuri, normi u standards ipprovduti għall-ħolqien ta’ kondizzjonijiet tas-sigurtà għax-xogħol fil-Maċedonja ta’ Fuq, il-qasam tas-Sigurtà u s-Saħħa fix-xogħol huwa kategorija kostituzzjonali. Is-Sigurtà u s-Saħħa mal-leġiżlazzjoni tagħna huwa ffurmat bħala parti integrali tal-organizzazzjoni tax-xogħol u l-proċess tax-xogħol u bħala riżultat ta’ dan, kull ħaddiem huwa assigurat, u dan huwa f’konformità mal-prinċipju kostituzzjonali tal-liġi ta’ kull impjegat għall-protezzjoni fuq ix-xogħol. Dan it-terminu kumpless “Sigurtà u Saħħa fuq il-post tax-xogħol” ma jfissirx biss il-protezzjoni tal-impjegat minn korrimenti fiżiċi jew mard professjonali, iżda jfisser ukoll il-protezzjoni tal-personalità psikoloġika (morali) tiegħu, li tirrappreżenta kwistjoni kumplessa li qiegħda ssir aktar u aktar rilevanti.

Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Il-Maċedonja ta’ Fuq
Contact person:
Darko DOCHINSKI
Indirizz elettroniku: ddocinski [at] mtsp [dot] gov [dot] mk