L-Ungerija

Il-Gvern Ungeriż fassal il-politika tal-ministru għall-impjieg, u l-Uffiċċji tad-Distrett tal-Kapitali u l-Uffiċċji tal-Gvern fil-livell tal-Kontea biex iwettqu doveri amministrattivi bħala awtoritajiet li jindirizzaw kwistjonijiet ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali u xogħol.

L-uffiċċji tad-distrett tal-kapitali/uffiċċji tal-gvern tal-kontea huma organi amministrattivi tal-istat territorjali li jwettqu spezzjonijiet tal-OSH, filwaqt li d-Dipartiment tas-Saħħa u Sikurezza Okkupazzjonali fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi jwettaq, inter alia, gwida professjonali tal-aworitajiet ta’ spezzjoni tal-OSH u jikkontribwixxi b’mod attiv għall-preparazzjoni u l-elaborazzjoni ta’ regolamenti dwar l-OSH. Barra minn hekk, id-Dipartiment tas-Saħħa u Sikurezza Okkupazzjonali jmexxi l-punt fokali nazzjonali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u b’dan il-mod jikkoopera mas-sħab soċjali.

Organizzazzjoni separata (Estrazzjoni u Stħarriġ Ġeoloġiku tal-Ungerija) tikkontrolla s-sikurezza ta’ postijiet tax-xogħol relatati mal-estrazzjoni.

Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry for Innovation and Technology, Department of Occupational Safety and Health
Fő utca 44-50.
1011 Budapest
L-Ungerija
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
Indirizz elettroniku: fokuszpont [at] itm [dot] gov [dot] hu