You are here

L-Ungerija

Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Ungerija taqa’ taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi. L-Ispettorat Ungeriż tax-Xogħol taħt il-kontroll tal-Ministeru jimmonitorja l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u dwar l-impjiegi.


L-Ispettorat Ungeriż tax-Xogħol jikkontribwixxi attivament għall-preparazzjoni u għall-elaborazzjoni tar-regolamenti li jirrigwardjaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk, huwa l-punt fokali nazzjonali tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u f’din ir-responsabilità jikkopera mal-imsieħba soċjali.


Il-kwartieri tal-Ispettorat tax-Xogħol Ungeriż jinsabu f’Budapest u huwa appoġġjat minn seba’ spettorati reġjonali tax-xogħol. Minbarra li jikkontrollaw, l-ispettorati tax-xogħol jittrattaw ukoll mal-firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ konsulenza. Organizzazzjonijiet seperati (Uffiċċju Ungeriż għax-‑Xogħaol fil-Minjieri u l-Ġeoloġija) jikkontrolla s-sigurtà tal-postijiet tax-xogħol relatati max-xogħol fil-minjieri.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
L-Ungerija
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
Indirizz elettroniku: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu