L-Iżlanda

L-approċċ Islandiż għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.L-Att

Iżlandiż dwar l-Ambjent tax-Xogħol, is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Nru. 46/1980 huwa maħsub sabiex jiżgura ambjent tax-xogħol bla periklu u li jagħti kas tas-saħħa

li b'mod ġenerali huwa skont l-iżviluppi soċjali u

tekniċi fis-soċjetà, u sabiex jiżgura tali kundizzjonijiet li

fi ħdan postijiet tax-xogħol ikun possibbli li jissolvew problemi relatati mas-saħħa u s-sigurtà

skont atti u regolamenti, b'mod konformi ma'

linji gwida minn min iħaddem u impjegati u skont

linji gwida u struzzjonijiet mill-Amministrazzjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

.Dan l-Att ikopri l-attivitajiet kollha, fejn hemm impjegata persuna waħda jew

iktar, kemm jekk huma sidien tal-intrapriża jew

impjegati. L-impjegati huma obbligati jiżguraw li l-ambjent tax-xogħol

, is-sigurtà u l-prevenzjoni tal-perikli huma adegwati u

sodisfaċenti.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
L-Iżlanda
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
Indirizz elettroniku: siggi [at] ver [dot] is