Kroazja

Il-Ministeru tax-Xogħol u tas-Sistema tal-Pensjonijiet huwa l-korp amministrattiv prinċipali għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol fir-Repubblika tal-Kroazja. Erba’ istituzzjonijiet oħrajn huma inklużi fl-implimentazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol:

  • L-Istitut għat-Titjib tas-Sigurtà Okkupazzjonali huwa l-istituzzjoni nazzjonali prinċipali inkarigat mill-monitoraġġ u mit-titjib tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
  • L-Istitut Kroat għall-Protezzjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol isegwi u joffri l-assistenza professjonali tiegħu u jinsab taħt is-sorveljanza tal-Ministeru tas-Saħħa.
  • Il-Fond Kroat għall-Assigurazzjoni fuq is-Saħħa huwa istituzzjoni li tiffinanzja l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jinsab taħt is-sorveljanza tal-Ministeru tas-Saħħa.
  • L-Ispettorat tax-Xogħol huwa organizzazzjoni amministrattiva fil-Ministeru tax-Xogħol u tas-Sistema tal-Pensjonijiet, li jwettaq spezzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tar-regolamenti fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali.

Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Il-Kroazja
Contact person:
Ana AKRAP
Tel: +385 0000 0000
Indirizz elettroniku: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr