You are here

Kroazja

Il-Ministeru tal-Ekonomija, ix-Xogħol u l-Intraprenditorjat huwa l-korp amministrattiv ewlieni għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fir-Repubblika tal-Kroazja. Madanakollu hemm tliet istituzzjonijiet li huma inklużi fl-implimentazzjoni tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol:


  • l-Istitut Kroat għall-Protezzjoni u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol li jsegwi u jagħti l-assistenza professjonali, li jaqa' taħt is-sorveljanza tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Assistenza Soċjali u l-Ministeru tal-Ekonomija, ix-Xogħol u l-Intraprenditorjat.
  • l-Istitut Kroat għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol huwa istituzzjoni li jiffinanzja l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jaqa' taħt is-sorveljanza tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Assistenza Soċjali.
  • l-Uffiċċju tal-Ispettorat Statali, huwa organizzazzjoni amministrattiva tal-istat li jaqa' taħt il-kompetenza diretta tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja li jwettaq l-ispezzjonijiet tiegħu fuq l-implimentazzjoni tar-regolamenti u l-istat tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Il-Kroazja
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
Indirizz elettroniku: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr