Il-Finlandja

Il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa huwa responsabbli għall-infurzar u l-iżvilupp tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u għall-preparazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata. Il-ministeru jaġixxi b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ eż. il-Ministeru tal-Impjiegi u l-Ekonomija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Intern, il-Ministeru tal-Ambjent, il-Ministeru tat-Trasport u t-Telekomunikazzjonijiet u ma’ awtoritajiet speċjali varji fuq kwistjonijiet relatati mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.


Oqsma ta’ responsabilità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jimmonitorjaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-kooperazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol hija bbażata fuq l-att dwar l-infurzar u l-ftehimiet relevanti bejn organizzazzjonijiet tas-suq tax-xogħol. Rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jirrappreżentaw impjegati f’kooperazzjoni tal-OSHA. Ir-rappreżentant ta’ min iħaddem huwa l-maniġer tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, sakemm min iħaddem ma jaqdix id-dmirijiet ta’ kooperazzjoni huwa stess.


In-netwerk Finlandiż għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kien stabbilit bħala parti min-netwerk Ewropew ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà li jinkludi fih il-Punti Fokali nazzjonali f’kull Stat Membru. Il-Punt Fokali Nazzjonali fil-Finlandja jikkordina u jimmaniġġja n-netwerk nazzjonali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Il-Finlandja
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
Indirizz elettroniku: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi