Ir-Rumanija

Fir-Rumanija, il-Ministeru tax-Xogħol, il-Familja u l-Protezzjoni Soċjali huwa l-awtorità kompetenti fil-qasam tal-OHS. Ir-responsabilitajiet ewlenin: ifassal il-politika nazzjonali u l-istrateġija f’dan il-qasam, ifassal abbozzi ta’ atti normattivi biex tiġi implimentata l-istrateġija nazzjonali u jiġi mmonitorjat l-infurzar tal-leġiżlazzjoni. L-Ispezzjoni tax-Xogħol qed tikkontrolla l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-OHS.L-Istitut Nazzjonali tal-R&D għall-Protezzjoni tax-Xogħol "Alexandru Darabont" qed jistabbilixxi, fuq il-bażi ta' raġunijiet xjentifiċi, il-miżuri għat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u qed jippromwovi l-politika miftiehma għal dan il-qasam. Il-Ministeru għas-Saħħa Pubblika huwa l-awtorità ċentrali fil-qasam tal-benesseri tas-saħħa pubblika. Id-Direttorati tas-Saħħa Pubblika qed jikkontrollaw il-konformità mal-istandards tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol u qed jikkontribwixxu għall-promozzjoni tas-saħħa fuq ix-xogħol. Id-Dar Nazzjonali tal-Pensjonijiet u Drittijiet Oħrajn tal-Assigurazzjoni Soċjali hija l-assigurant fil-qasam tal-aċċidenti u l-mard fuq il-post tax-xogħol.Il-Punt Fokali Rumen imexxi n-netwerk nazzjonali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jipprovdi informazzjoni fuq is-sit elettroniku Rumen tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
35A Ghencea Blvd., Sector 6
061 692 Bucharest
Ir-Rumanija
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 +40 (21) 313 31 58
Indirizz elettroniku: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com