Il-Ġermanja

Is-sitema Ġermaniża għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandha struttura doppja. Hija tgħaqqad id-dispożizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà (fuq livell Federali u Governattiv) u l-istituzzjonijiet tal-assikurazzjoni awtonoma tal-inċidenti. L-istat (fuq livell Federali u Governattiv) jagħmel il-liġijiet, u jippromulga r-regolamenti u r-regoli tal-bordijiet tal-istat. Wara l-eżaminazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom, u bl-approvazzjoni tal-gvernijiet Federali u lokali, l-istituzzjonijiet tal-assikurazzjoni awtonoma tal-inċidenti tippubblika r-regoli tagħha għall-prevenzjoni tal-inċidenti.


L-uffiċjali tal-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-istat rilevanti (f'dan il-każ, Land) u l-istituzzjonijiet tal-assikurazzjoni awtonoma tal-inċidenti għandhom responsabbiltà sekondarja fuq in-negozji u jipprovdu l-pariri.


L-Istrateġija Komuni Ġermaniża tas-Saħħa u s-Sigurtà (GDA) ġiet żviluppata mill-gvernijiet Federali u lokali u l-istituzzjonijiet tal-assikurazzjoni awtonoma tal-inċidenti sabiex iżommu, itejbu u jiżviluppaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema permezz ta' politika maqbula ta' saħħa u sigurtà sistematikament applikata. Il-partijiet għal GDA ser jikkordinaw l-attivitajiet tagħhom f'din iż-żona ta' prevenzjoni fuq il-post tax-xogħol aktar mill-qrib fil-futur, skont għanijiet maqbula b'mod konġunt għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.


Is-sistema doppja tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-Ġermanja ser tibqa', iżda l-kollaborazzjoni bejn ir-servizzi ta' superviżjoni tal-istituzzjonijiet tal-assikurazzjoni awtonoma tal-inċidenti u l-awtoritajiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ta' Länder għal dak li jirrigwarda l-provvediment ta' konsulenza lin-negozji u l-eżerċitazzjoni tar-responsabbiltajiet għal responsabbiltà sekondarja ser jitjiebu iżjed.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Il-Ġermanja
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Indirizz elettroniku: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de