Il-Greċja

Il-kwistjonijiet kollha marbuta mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS) fuq livell nazzjonali huma taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tax-Xogħol u s-Sigurtà Soċjali. Id-Direttorat Ġenerali tal-Kundizzjonijiet tax-Xogħol u s-Saħħa, responsabbli għal-leġiżlazzjoni, l-istrateġija, l-organizzazzjoni, l-informazzjoni, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kwistjonijiet ta’ riċerka marbuta mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u l-Ispettorat tax-Xogħol (S.EP.E.), li hija l-awtorità għall-ispezzjoni u l-infurzar tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol, huma l-awtoritajiet statali prinċipali kompetenti.


L-imsieħba soċjali tal-OHS nongovernattivi għandhom rwol kruċjali għall-għan komuni li jtejbu l-ambjent tax-xogħol u li jimminimizzaw in-numru ta’ aċċidenti marbuta max-xogħol u mard fuq il-post tax-xogħol, permezz tad-djalogu soċjali nazzjonali dwar l-OHS stabbilit.


Il-Punt Fokali Grieg, permezz ta’ kollaborazzjoni li sseħħ mal-imsieħba soċjali u ma' organizzazzjonijiet oħrajn, fost kwistjonijiet oħrajn, għamel l-isforz li jikkoordina u jimmaniġġja l-operazzjoni tan-Netwerk Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar l-OHS.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Il-Greċja
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
Indirizz elettroniku: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr