Is-Serbja

Fir-Repubblika tas-Serbja, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali. Il-Ministeru jinkludi żewġ korpi amministrattivi attivi fil-qasam tas-suġġett, b’mod partikolari d-Direttorat tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol li, fost affarijiet oħrajn, iħejji l-leġiżlazzjoni u l-Ispettorat tax-Xogħol kompetenti għas-superviżjoni tal-infurzar tagħha.


Il-Ministeru għax-Xogħol u l-Politika Soċjali jikkopera direttament u b’mod kostanti ma’ awtoritajiet oħrajn (ministeru responsabbli għas-saħħa, ambjent, xogħol fil-minjieri, eċċ), u istituzzjonijiet responsabbli għas-saħħa, pensjoni u assigurazzjoni tal-morda, kif ukoll mal-imsieħba soċjali, universitajiet, u oħrajn.


Bħala punt fokali tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, id-Direttorat tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol stabbilixxa netwerk nazzjonali ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol fis-Serbja li jinkludi rappreżentanti mill-ministeri tal-linji, imsieħba soċjali, universitajiet u oħrajn.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Is-Serbja
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
Indirizz elettroniku: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs