Litwanja

Fil-Litwanja il-politika nazzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà hija implimentata mill-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol (flimkien mal-Ministeru għas-Saħħa). L-Ispettorat tax-Xogħol tal-Istat li jaħdem taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol huwa responsabbli mill-prevenzjoni ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard ta' fuq il-post tax-xogħol, sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol, mill-prevenzjoni ta' ksur ta' atti legali li jirregolaw ix-xogħol, kif ukoll il-kontroll ta' konformità mal-Kodiċi tax-Xogħol tar-Repubblika tal-Litwanja u mal-liġijiet u l-atti legali standard li jirregolaw is-saħħa u s-sigurtà u r-relazzjonijiet bejn min iħaddem u l-impjegati f'impriżi, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet jew strutturi organizzazzjonali oħrajn, irrispettivament mill-forma legali tagħhom, tip u qasam ta' operat, ukoll f'każijiet fejn min iħaddem huwa persuna naturali (Liġi dwar l-Ispezzjoni tal-Ħidma Nazzjonali Nru IX-1768, Žin., 2003, Nru 102-4585).


L-atti legali prinċipali li jirregolaw il-politika fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-implimentazzjoni fil-Litwanja huma l-Kodiċi tax-Xogħol u l-Liġi dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol. (Nru IX-1672, Žin., 2003, Nru 70-3170).


Il-funzjonijiet tal-Punt Fokali tal-Litwanja tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol huma magħmula mill-Ispettorat tax-Xogħol tal-Istat. Il-Punt Fokali jikkoordina n-netwerk tal-informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li jkopri l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem, istituzzjonijiet xjentifiċi u pubbliċi u korpi li jimplimentaw il-politika nazzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Il-Litwanja
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
Indirizz elettroniku: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt