Slovenja

Fis-Slovenja, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jaqa' taħt il-kompetenza tal-Ministeru għax-Xogħol, Familja u Affarijiet Soċjali u l-Ministeru għas-Saħħa. Dawn iż-żewġ ministeri jimmonitorjaw u jevalwaw is-sitwazzjoni fil-qasam imsemmi u abbażi ta' dan ifasslu regolamenti u soluzzjonijiet għal regolamentazzjoni standardizzata dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Kontroll fuq l-implimentazzjoni tar-regolamenti f'dan il-qasam jaqa' fil-kompetenza tal-Ispettorat Sloven għax-Xogħol.L-operat fi ħdan il-Ministeru għax-Xogħol, Familja u Affarijiet Soċjali, li jagħmel id-doveri tal-punt fokali nazzjonali EU-OSHA, huwa netwerk nazzjonali li jinvolvi l-kooperazzjoni tar-rappreżentanti governattivi, rappreżentanti tal-junjins u organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, esperti u riċerkaturi fil-qasam tal-mediċina tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. In-netwerk nazzjonali huwa involut speċjalment fil-promozzjoni ta' kultura ta' sigurtà u tqassim tal-informazzjoni dwar kwistjonijiet li jassiguraw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.Informazzjoni dettaljata dwar l-attivitajiet tal-punt fokali nazzjonali u n-netwerk nazzjonali hija disponibbli fuq: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Is-Slovenja
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Indirizz elettroniku: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si