You are here

Svartfjallaland

Eftirlit með framkvæmd laga um vinnustaðaöryggi („Lögbirtingarblað lýðveldisins Svartfjallalands“ nr. 79/04) og reglugerða, sem byggja á svipuðum og öðrum ráðstöfunum fyrir vinnustaðaöryggi, er á hendi atvinnu- og félagsmálaráðuneytis Svartfjallalands og framkvæmt af vinnueftirlitinu ef lögin kveða ekki á um a' eftirlit með framkvæmd slíkra reglna í sérstökum greinum sé framkvæmt af öðrum yfirvöldum. Deild vinnueftirlitsmála er hluti af vinnueftirlitinu. Deildinni er stýrt af aðalvinnueftirlitsmanninum. Embættismenn deildarinnar eru vinnueftirlitsmenn sem hafa eftirlit með ráðningarsamböndum og vinnueftirlitsmenn sem hafa eftirlit með öryggi á vinnustöðum. Til viðbótar við ábyrgð og heimildir samkvæmt lögum skal vinnueftirlitsmaður fyrir öryggi á vinnustöðum vera ábyrgur fyrir og hafa heimild til að framkvæma vinnueftirlit,


  • skoða almennar aðgerðir, kjarasamninga, ráðningarsamninga, ákvarðanir, viðurkenningar og aðrar sjálfstæðar athafnir, skrár og önnur skjöl á sviði vinnustaðaöryggis;
  • rannsaka alvarleg líkamleg meiðsl á vinnustöðum, sameiginleg slys og dauðsföll. Til viðbótar við starf deildarinnar var myndað félagsmálaráð á þrískiptum grunni í samræmi við lög um félagsmálaráð („Lögbirtingarblað Svartfjallalands“, nr. 16/07) sem tók yfir hlutverk efnahags- og félagsmálaráðsins sem hafði „þrískipt og stærra“ hlutverk en í því voru líka áhugahópar (e. NGOs). Deildin fjallaði um öryggismálefni á vinnustöðum en vinnulæknisfræði hefur nýlega verið bætt við félagsmálaráðið. Í lok árs 2009 var samþykkt áætlun fyrir úrbætur á sviði vinnuverndarmála í Svartfjallalandi 2010 - 2014 ásamt áætlun um framkvæmd hennar. Aðilar vinnumarkaðarins ásamt ríkisstjórn Svartfjallalands eru fulltrúar stéttarfélags starfsmanna Svartfjallalands og fulltrúar stéttarfélags atvinnurekenda Svartfjallalands. Eftirlauna- og örorkutryggingasjóðnum og sjúkratryggingasjóðnum, þar sem allir starfsmenn eiga að vera tryggðir, hefur verið falið mikilvægt hlutverk í vinnuverndarkerfinu. Sjóðirnir eru ábyrgir fyrir því að veita atvinnu- og félagsmálaráðuneytinu gögn um vinnuslys, vinnusjúkdóma og vinnutengda sjúkdóma svo og vinnuraskanir, sé óskað eftir slíku, og á mánaðarlegum fresti, fyrir öll almanaksár, fram til 31. janúar næsta árs í síðasta lagi. Vinnuverndarkerfið í Svartfjallalandi býr einnig yfir viðurkenndum stofnunum fyrir vinnuverndarverkefni, en þær eru náttúrulegar eða lögpersónur persónur sem mega, hvað varðar mannafla, skipulag, tækni og önnur skilyrði eins og þeim er lýst af atvinnu- og velferðarráðuneytinu, framkvæma eftirfarandi verkefni:
  1. greina (leggja mat) á tæknileg gögn til þess að ákvarða hentugleika fyrirbyggjandi vinnuverndarráðstafana, tæknilegar reglugerðir og staðla, til þess að tryggja fylgni við verndun starfsmanna í byggingum, sem búa yfir marbrotnum tæknilegum upplýsingum um vinnuferla sem framkvæma á innan sama,
  2. fullgildingu og könnun á skilyrðum fyrir öruggt vinnuumhverfi starfsmannanna,
  3. störf samkvæmt 36. grein laga um öryggi á vinnustöðum,
  4. undirbúning á hættumatsstarfsemi, ásamt tillögum um ráðstafanir um að koma í veg fyrir hætturnar,
  5. reglubundnar skoðanir og prófanir á búnaði, persónulegum búnaði og öryggisbúnaði á vinnustöðum,
  6. reglubundnum skoðunum og prófunum og rafmangs- og öðrum búnaði, og
  7. skoðun á aðstæðum vinnuumhverfisins (líkamlegar, efna- og lífrænar hættur, lýsing og nærveður).

Viðurkenndar heilbrigðisstofnanir, samtök ríkisstofnana Svartfjallalands á sviði vinnustaðaöryggis og tryggingafélög ætti einnig að nefna.


Upplýsingar um hvernig hafa megi samband við tengiliðinn

Upplýsingar um hvernig hafa megi samband við tengiliðinn

Administration for Inspection Affairs
Baku 82
81000 Podgorica
Svartfjallaland
Contact person:
Zlatko POPOVIC
Tel: +382 20655513
Tölvupóstfang: zlatkopuznr [at] t-com [dot] me