Vinnuvernd er allra hagur stöðvum heimsfaraldurinn

Image

COVID-19: Efni fyrir vinnustaði

COVID-19 heimsfaraldurinn er ein stærsta áskorun sem samfélög og fyrirtæki hafa staðið frammi fyrir. Það verður aðeins hægt að sigrast á þessari áskorun ef við vinnum saman að því að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins og bjóða upp á öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi fyrir bæði þá sem sinna fjarvinnu frá heimilum sínum og þá sem snúa aftur á hefðbundna vinnustaði sína. Þessi hluti inniheldur safn af leiðbeiningum, vitundarvakningarefni og tengla á frekara efni.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Langtíma-Covid á starfsmenn og vinnustaði og hlutverk vinnuverndar

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Á vinnustöðum þar sem launþegar geta komist í snertingu við veiru, sem tilheyrir flokki líffræðilegra áhrifavalda verða vinnuveitendur að framkvæma áhættumat á vinnustaðnum og grípa til viðeigandi ráðstafana. Leiðbeiningarnar á þessari síðu eru til þess að hjálpa vinnuveitendum við slíkar skyldur. Lögfræðilegar lágmarkskröfur má finna í tilskipuninni um líffræðilega áhrifavalda. Frekari upplýsingar um efnið má finna á vefsíðunni okkar um hættuefni (undirhlutanum líffræðilegir áhrifavaldar).

Leiðbeiningar Evrópusambandsins

Hvað geta vinnustaðir gert í reynd til að hjálpa til við að sigrast á þessum heimsfaraldri og standa vörð um starfsmenn sína? Lykillinn felst í þekkingu og vitund — allir verða að vera upplýstir um hvernig veiran dreifir sér, einkennum sýkingar og hvernig eigi að lágmarka váhrifin. Leiðbeiningar okkar hjálpa fyrirtækjum við að veita starfsmönnum sínum nauðsynlegar upplýsingar og grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir sýkingu.

COVID-19 Aftur á vinnustaðinn - aðlögun vinnustaða og verndun starfsmanna (PDF-útgáfa)

Myndskeið til vitundarvakningar Napó í…stöðvum heimsfaraldurinn

Fjarvinna

Epidemics and the Workplace

Við núverandi innilokun af völdum COVID-19-heimsfaraldursins eru milljónir Evrópubúa tilneyddir til að vinna í fullu starfi heiman frá sér til að draga úr áhættunni á að sýkjast af veirunni. Nýr raunveruleiki getur haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu okkar. Þetta leiðbeiningaefni sýnir hvernig fólk getur varið sig með skilvirkum hætti á meðan það sinnir fjarvinnu frá heimilum sínum.

Hagnýt ráð um hvernig megi gera fjarvinnu frá heimilum eins heilsusamlega, örugga og skilvirka og hægt er

Gagnagrunnur fyrir stoðkerfisvandamál með hagnýtum verkfærum og leiðbeiningum: fjarvinna

Myndskeið til vitundarvakningar Napó í…fjarvinna til að stöðva heimsfaraldurinn

Efni frá Evrópusambandinu og alþjóðastofnunum

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming