Vinnuvernd er allra hagur stöðvum heimsfaraldurinn

Image

COVID-19: Efni fyrir vinnustaði

COVID-19 heimsfaraldurinn er ein stærsta áskorun sem samfélög og fyrirtæki hafa staðið frammi fyrir. Það verður aðeins hægt að sigrast á þessari áskorun ef við vinnum saman að því að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins og bjóða upp á öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi fyrir bæði þá sem sinna fjarvinnu frá heimilum sínum og þá sem snúa aftur á hefðbundna vinnustaði sína. Þessi hluti inniheldur safn af leiðbeiningum, vitundarvakningarefni og tengla á frekara efni.

Á vinnustöðum þar sem launþegar geta komist í snertingu við veiru, sem tilheyrir flokki líffræðilegra áhrifavalda verða vinnuveitendur að framkvæma áhættumat á vinnustaðnum og grípa til viðeigandi ráðstafana. Leiðbeiningarnar á þessari síðu eru til þess að hjálpa vinnuveitendum við slíkar skyldur. Lögfræðilegar lágmarkskröfur má finna í tilskipuninni um líffræðilega áhrifavalda. Frekari upplýsingar um efnið má finna á vefsíðunni okkar um hættuefni (undirhlutanum líffræðilegir áhrifavaldar).

Leiðbeiningar Evrópusambandsins

Hvað geta vinnustaðir gert í reynd til að hjálpa til við að sigrast á þessum heimsfaraldri og standa vörð um starfsmenn sína? Lykillinn felst í þekkingu og vitund — allir verða að vera upplýstir um hvernig veiran dreifir sér, einkennum sýkingar og hvernig eigi að lágmarka váhrifin. Leiðbeiningar okkar hjálpa fyrirtækjum við að veita starfsmönnum sínum nauðsynlegar upplýsingar og grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir sýkingu.

Langtíma-Covid á starfsmenn og vinnustaði og hlutverk vinnuverndar

COVID-19 Aftur á vinnustaðinn - aðlögun vinnustaða og verndun starfsmanna (PDF-útgáfa)

COVID-19 og langvarandi COVID leiðarvísir um að snúa aftur til vinnu fyrir starfsfólk á batavegi

COVID-19 og langvarandi COVID leiðarvísir um að snúa aftur til vinnu fyrir yfirmenn

Hugleiðingar um notkun hraðmótefnavakaprófa (þar með talin sjálfsprófs) fyrir SARS-CoV-2 í atvinnulegu umhverfi

COVID-19: guidance for the workplace

Prófaðu OiRA COVID-19 áhættumatstólið

Myndskeið til vitundarvakningar Napó í…stöðvum heimsfaraldurinn

Fjarvinna

Við núverandi innilokun af völdum COVID-19-heimsfaraldursins eru milljónir Evrópubúa tilneyddir til að vinna í fullu starfi heiman frá sér til að draga úr áhættunni á að sýkjast af veirunni. Nýr raunveruleiki getur haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu okkar. Þetta leiðbeiningaefni sýnir hvernig fólk getur varið sig með skilvirkum hætti á meðan það sinnir fjarvinnu frá heimilum sínum.

Hagnýt ráð um hvernig megi gera fjarvinnu frá heimilum eins heilsusamlega, örugga og skilvirka og hægt er

Gagnagrunnur fyrir stoðkerfisvandamál með hagnýtum verkfærum og leiðbeiningum: fjarvinna

Myndskeið til vitundarvakningar Napó í…fjarvinna til að stöðva heimsfaraldurinn

Efni frá Evrópusambandinu og alþjóðastofnunum

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: Guidelines for the protection of seasonal workers

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Líffræðilegir áhrifavaldar

Markmið okkar er að auka vitund um útsetningu fyrir þessum hættum á vinnustöðum og veita frekari upplýsingar um tengd heilsufarsvandamál sem eru ekki bara smitsjúkdómar heldur einnig krabbamein og ofnæmi.

Líffræðilegir áhrifavaldar og vinnutengdir sjúkdómar: niðurstöður úr útgefnu efni, könnun á meðal sérfræðinga og greining á eftirlitskerfum

Líffræðilegir áhrifavaldar og forvarnir gegn vinnutengdum sjúkdómum: rýni 

Faraldrar og vinnustaðir

Líffræðilegir áhrifavaldar

Váhrif af völdum lífrænna áhrifavalda og tengd heilbrigðisvandamál hjá starfsfólki í heilbrigðisgeiranum

Váhrif af völdum lífrænna áhrifavalda og tengd heilbrigðisvandamál í störfum sem tengjast dýrum

Lífrænir áhrifavaldar og meðfylgjandi vinnutengdir sjúkdómar í störfum sem fylgja ferðalög og samband við ferðafólk

Váhrif af lífrænum áhrifavöldum og tengd heilsufarsleg áhrif innan úrgangsstýringar- og skólphreinsunargeiranna

Váhrif af völdum lífrænna áhrifavalda og tengd heilbrigðisvandamál í störfum við ræktun í landbúnaði