Löggjöf á sviði öryggis- og heilbrigðismála

Evrópskar tilskipanir kveða á um lágmarkskröfur og grundvallarmeginreglur eins og meginregluna um forvarnir og áhættumat, ásamt ábyrgð atvinnurekenda og launþega. Röð evrópskra viðmiðunarreglna miða að því að auðvelda innleiðingu á evrópskum tilskipunum ásamt Evrópustöðlum sem evrópskt staðlaráð hafa samþykkt.

Frekari upplýsingar um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum má einnig finna á vefsíðu stjórnarsviðs atvinnu- og félagsmála framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Rammastefna ESB um vinnuvernd 2014-2020 skilgreinir helstu markmið varðandi það að draga úr vinnuslysum og sjúkdómum í Evrópusambandinu.

Eftirfarandi hlutar innihalda upplýsingar um Evrópulöggjöf, framkvæmd hennar og önnur hagnýt skjöl um vinnuverndarmál eftir þema: