Forvarnir gegn svikum og hagsmunaárekstrum

EU-OSHA leitast við að bæta forvarnir og greiningu á svikum og skilyrðin fyrir rannsóknir á svikum og að fá viðunandi bætur og fælingarmátt með fráhrindandi refsiaðgerðum í réttu hlutfalli og með því að virða rétta málsmeðferð.

Svik forvarnir

Í því skyni hefur stofnunin samþykkt  ítarlegra stefnu gegn svikum sem skilgreinir ábyrgð ýmissa hagsmunaaðila.

Það er í samræmi við fjárhagsreglugerð stofnunarinnar (30. og 111. grein) og kröfurnar í vegakortinu fyrir eftirfylgni við almennu nálgunina á framtíð stofnana Evrópusambandsins á vegum sameiginlega stofnanavinnuhópsins

Nytsamlegir hlekkir

Forvarnir og stjórnun hagsmunaárekstra

EU-OSHA leitast við að tryggja réttmæti ákvarðana og upplýsinga og stuðla að ábyrgð í tengslum við vinnu og starfsemi stofnunarinnar. Af þessum ástæðum skipta forvarnir og stjórnun hagsmunaárekstra miklu máli.

Við tilnefningu og á 4 ára fresti senda meðlimir stjórnar og framkvæmdastjórnar inn yfirlýsingu um hagsmuni og að engir hagsmunaárekstrar séu fyrir hendi í samræmi við stefnu stofnunarinnar um forvarnir og stjórnun á hagsmunaárekstrum. Upplýsingarnar má finna á vefsíðunni. Sömu ákvæði gilda um utanaðkomandi sérfræðinga.

Auk þessa eru yfirlýsingar framkvæmdastjórans og æðstu starfsmanna um enga hagsmunaárekstra einnig aðgengilegar almenningi til þess að tryggja gagnsæi.

Gagnlegir hlekkir

Stefna stofnunarinnar um stjórnun hagsmunaárekstra

Samþykki á yfirlýsingu stjórnar, framkvæmdastjórnar og ráðgjafanefnda um enga hagsmunaárekstra

Samþykki á yfirlýsingu framkvæmdastjóra og æðstu starfsmanna um enga hagsmunaárekstra

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA